Borç ve zimmet olarak beş vakit farz namaz nazara veriliyor. Borç ve zimmet kelimelerinden hangi manalar kastedilmiş olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Beş vakit namazın zimmet olması, Allah’ın beş vakitte namazı emretmesindendir. Yani beş vakit namaz, insanın keyfine bırakılmıyor, emrediliyor; bu cihetle namaz zimmet ve farzdır.

Namazın borç olması ise, insanın kendisine ihsan edilen sayısız nimetlere karşı namaz ile cevap vermesinin vicdanî bir vazife olmasından dolayıdır.

A’raf sûresinde haber verildiği üzere, Cenâb-ı Hak ruhlara “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” dediğinde onlar, “Evet, sen bizim Rabbimizsin.” diye cevap verdiler. Bu söz, iman ve ibadet için bir akit mahiyetindedir.

Üstadımız bir Risalesinde “Teklif-i İlâhîyi zimmetine alır” ifadesini kullanır. Bu ifade bize “emaneti insanın yüklendiğini” haber veren âyet-i Kerîmeyi hatırlatır. İnsan, emaneti yüklenmekle onun bir neticesi olan ibadeti de yüklenmiş, zimmetine almış oluyor.

Bakara sûresinin 21. âyetinde de “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Tâ ki takva mertebesine eresiniz.” buyrulmaktadır. Her iki âyette de Rab isminin geçtiğini görüyoruz. Bu âyetleri birlikte düşündüğümüzde, şu hakikat karşımıza çıkıyor:

Rabbe ibadet etmek bir borçtur; insanın yaratılması ve en güzel bir şekilde terbiye görmesi onu ibadet konusunda borçlu kılmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...