Bu âlemin Malik-i hakikisinin, gece ve gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti, bir kitabın sahifeleri gibi suhuletle çevirmesini bir iki misalle izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âhiretin varlığı Onuncu Söz'ün tamamında ve Yirmi Dokuzuncu Söz'ün önemli bir kısmında izah ve ispat edilmiştir. Bu sualin gerçek cevabı bu iki sözdür.

Önce haşirle ilgili bir âyet meali takdim edecek, daha sonra bu iki Söz’den sadece birer cümle nakledeceğiz.

Haşirle ilgili bir âyet-i kerîme:

“Ölüden diriyi, diriden de ölüyü O çıkarıyor. Yeryüzünü ölümünün ardından O canlandırıyor. İşte siz de (kabirlerinizden) böyle çıkarılacaksınız.” (Rum, 30/19)

“Hem bu bahar haşrine benzeyen, dünyanın her devrinde, her asrında, hattâ gece gündüzün tebdilinde hattâ cevv-i havada bulutların icad u ifnasında haşre numune ve misal ve emare olacak ne kadar nakışlar yaptığını gözünle görüyorsun.”(1)

“Bir şahsın müddet-i ömründe başına gelmiş birçok kıyamet çeşitleri vardır. Her gece bir nevi ölmekle, her sabah bir nevi dirilmekle emarat-ı haşriye gördüğü gibi, beş-altı senede bil-ittifak bütün zerratını değiştirerek, hattâ bir senede iki defa tedricî bir kıyamet ve haşir taklidini görmüş. Hem hayvan ve nebat nevilerinde üç yüz binden ziyade haşir ve neşir ve kıyamet-i nev'iyeyi her baharda müşahede ediyor. İşte bu kadar emarat ve işarat-ı haşriye ve bu kadar alâmat ve rumuzat-ı neşriye elbette kıyamet-i kübranın tereşşuhatı hükmünde, o haşre işaret ediyorlar.”(2)

Haşrin ispatında sözü bu iki hârika söze bırakarak “Bu âlemin Malik-i hakikisinin, gece ve gündüzü, kış ve yazı, dünya ve âhireti, bir kitabın sahifeleri gibi suhuletle çevirmesi” meselesinde sadece bir noktaya dikkat çekmekle iktifa edeceğiz.

“Dünya sayfasını kapayıp âhiret sayfasını açmak”, sonsuz kudret ve mutlak irade sahibi olan Allah için son derece kolaydır. Bu hakikatin rahatlıkla anlaşılması ve kabul edilmesi için Üstadımız burada iki önemli hâdiseye dikkat çekmektedir: Gecenin gidip yerine gündüzün gelmesi ve kışın gidip yazın gelmesi.

Beşer takatinin çok ötelerinde olan bu iki hâdisenin ve bu iki inkılabın ne kadar kolaylıkla icra edildiğini herkes görmektedir. İşte bu muazzam ve muhteşem değişimleri bu kadar kolayca yapan kudrete, dünyayı götürüp ahreti getirmenin hiç ağır gelmeyeceğini her aklıselim rahatlıkla kabul eder.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Dokuzuncu Hakikat.
(2) bk. age., Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...