"Bir hazine-i ebediyeye, bir saray-ı saadete açılan bir kapıya çeviriyor diye ihbar eden ve emarelerini ve asârlarını gösterdikleri halde..." deniyor. "Emare ve âsâr" ne manaya geliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âhiretin varlığına dair getirilen bütün delil ve bürhanlar, bu emare ve âsâr şumülüne girerler. Ayrıca peygamberlerin göstermiş olduğu bütün mu’cizeler ve aklî ispatlar da bu muhtevada düşünülebilir.

Başta Onuncu Söz ve Yirmi Dokuzuncu Söz olmak üzere Risale-i Nur’un birçok dersinde bu emareler hârika bir şekilde izah ve ispat edilmiştir.

Rum Sûresinin 50. ayeti Haşir Risalesinin yazılmasında ilham kaynağı olmuştur.

“Şimdi Allah’ın şu rahmet eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl hayata kavuşturuyor (diriltiyor). Şüphe yok ki, o, ölüleri elbette ihya edicidir (diriltecektir). Ve o, her şeye kadirdir.”

Âyetin başında Allah’ın rahmet eserlerine bakmamız emrediliyor ve akabinde de yeryüzünün kışın öldükten sonra baharda dirilmesinin insanlar için ne büyük bir rahmet olduğu nazara veriliyor.

Kış mevsiminde aynen bir ölü gibi iradeden mahrum, yine bir ölü gibi kendinden habersiz ve donuk olan yeryüzü, bahar mevsiminin gelmesiyle yeniden hayata kavuşuyor.

İlk insandan günümüze kadar her asırda milyonlarca insanın yaratılması haşrin emaresidir.

İnsanın akşam uyuması sabah olunca uyanması da bir haşir emaresidir.

“Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar mâkul ve lâzım ve kati ise, haşrin sabahı da berzahın baharı da o katiyettedir.”(1)

Her altı ayda bir insan vücudunun yenilenmesi ve tazelenmesi, insanın yılda iki defa ölüp dirildiğini gösteriyor.

Bahar, yeryüzünün “ba’s” yani dirilme mevsimidir. O mevsimin gelmesi için yerkürenin aylarca Güneş etrafında dönmesi gerekiyor. Bu ise ancak Allah’ın kudretiyle ve takdiriyle gerçekleşen çok büyük bir hâdise ve yine çok büyük bir rahmettir.

Yeryüzünü dirilten bir rahmet ve kudret, onda serilmiş olan bitkilerde de kendini gösteriyor. Üstad Hazretleri, bir ağaçta; “yaprakları, çiçekleri ve meyveleri cihetiyle üç çeşit haşir numunesinin sergilendiğini” nazara veriyor.

Çiçeklerin ve meyvelerin dirilmeleri kendi kudret ve iradeleriyle değil, Allah’ın rahmet ve inayetiyle olduğu gibi, insanın da bu dünyadan göçtükten sonra kıyamet ve haşirle yeniden dirilmesi yine Allah’ın kudretiyle ve rahmetiyle olacaktır.

(1) bk. Sözler, Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mabdullah
Maşaallah, tam ikna edici, çok güzel bir cevap... Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...