"Bu harika yıldızlar, bu acîp güneşler, aylar..." Üstad neden "güneşler" diyor, kaç tane güneş var ki?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu harika yıldızlar, bu acîp güneşler, aylar, senin mülkünde, senin semâvâtında, senin emrinle ve kuvvetin ve kudretinle ve senin idare ve tedbirinle teshir ve tanzim ve tavzif edilmişlerdir. Bütün o ecram-ı ulviye, kendilerini yaratan ve döndüren ve idare eden bir tek Halıka tesbih ederler, tekbir ederler, lisan-ı hal ile Sübhânallah, Allahu Ekber derler. Ben dahi onların bütün tesbihatıyla seni takdis ederim."(1)

Yukarıda numune olarak verdiğimiz paragraftan da anlaşılacağı üzere “güneşler” tabiri, sema dairesindeki yıldızların ve galaksilerin çokluğuna işaret eden genel bir ifadedir. Yani kesret ifade eden bir tabirdir. Dikkat edilir ise aynı üslup "aylar" ifadesi ile de belirtilmiş.

Diğer bir mana olarak; güneş sistemine benzeyen milyonlarca galaksilerin varlığını fen ilimleri bugün kabul edip ilan ediyor. Nasıl şu koca kainatta dünyamıza benzeyen yedi küreden ve yedi dünyadan bahsediliyor ise, güneşe benzeyen güneşlerin olması da imkan dahilindedir denilebilir.

(1) bk. Şualar, Üçüncü Şua (Münâcât).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...