"Bu hizmette, doğrudan doğruya, yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Amelinizde rıza-yı İlahi olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız hâlde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için, bu hizmette, doğrudan doğruya, yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir." (Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a)

Hizmetimizde, amellerimizde, ibadetlerimizde doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmamız gerekiyor, aksi hâlde riya olur gösteriş olur. Riya ve gösteriş ise şirki içeren çok çirkin bir iştir.

Amel ve ibadetler ya ihlaslıdır ya da riya ve gösteriş üzerinedir, bu iki hâlin ortası yoktur. Yani insan "Ben şu ibadetimin yüzde doksan dokuzunu Allah için yüzde birini de insanların güvenini temin etmek için yaptım." dese, bu ibadet batıl ve ihlassız olur.

Özellikle iman hizmetinde samimiyet ve ihlas olmadığı takdirde, başka insanların bu hizmete olan inancını da menfi etkileyeceğinden, kesinlikle büyük bir hata ve cinayet olur...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...