"Bu Lem’aya bir derece his ve zevk karışmış." "His ve zevkin karışması" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenab-ı Hak insanı sayısız duygu, cihaz, ölçü ve kıyaslar ile donatmış ve teçhiz etmiştir. Hepsinin hüküm ve manalarını da ayrı ayrı yapmıştır. Ona göre de deliller ve ispatlar sunmuştur.

Bütün bu cihaz ve ölçülerin hepsinin tarzı, delili ve işleyişi birbirinden farklıdır. Hatta birbirine muhalif bir şekilde işler. Mesela, göz, çok uzaklara bakabilir. Ama el, sadece boyu kadar olan yere ulaşır. Dil, tat almakla duyar. Burun, koklamakla; kulak, işitmekle ve hakeza...

Aynen bunlar gibi, insanın latif ve nurani cihaz ve duyguları arasında da aynı münasebet ve farklılık vardır. Aklın mizanı ve ölçüsü farklıdır. Kalbin mizan ve ölçüsü farklıdır. Bu ikisi, insan mahiyetinin sultanları mesabesinde olduğu için, en çok işleyen ve bilinen iki ana cihaz iki farklı kutuptur.

Birisinin tarttığı ve zevk ettiği şeyi, öbürü tartıp zevk edemeyebilir. Yanlış anlaşılmasın, aynı şeyi ispat ederler, ama farklı ölçü ve usul ile. Zira mahiyet ve ölçüleri bir değillerdir.

İşte akılda ileri gitmiş bir kelamcı, tasavvuf kaynaklarındaki kalbin mizanı ile ortaya konmuş olan zevk ve coşkuyu tartamayabilir, anlayamayabilir. Kalpte keskinlik kazanmış bir sufi de kelam kaynaklarından akıl noktasında bir kelamcı gibi istifade edemeyebilir.

Bu mana, Nurlarda da keskin ve belirgin olmamak kaydı ile caridir. Zira Sözler hiçbir delil ve ispatı terk etmemiş. Bütün cihaz ve duygular aksamını işlettirmiştir. Bu yüzden Nurların her bir sözüne ve yerine akliyat ve akla hitap eden eser nazarıyla bakılamaz. Üstat, bu manayı ihtar ve ikaz ediyor.

Risale-i Nur'da hissiyatın ve zevkin baskın ve galip olduğu yerleri, hissi ve kalbi ölçüler ile tartmak ve ölçmek gereklidir. Bu gibi yerlerde aklımızın ayarı ile tartıp ölçer ve sonrada sönük geldiği zaman, haksızlık etmiş oluruz ve kusur bize ait olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...