"Bu zamanda ehl-i İslâm’ın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalâletle kalblerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çare-i yegânesi: Nurdur, nur göstermektir ki, kalbler ıslah olsun, imanlar kurtulsun." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nur "ışık" manasına gelmekle birlikte "Kur’ân'ın nuru" yani Kur’ân'dan gelen nur diyebiliriz.

Nasıl ki karanlığı defetmenin çaresi ışık yakmak ise, fen ve felsefeden gelen dinsizlik karanlığından insanlığı kurtarmak için de Kur’ân'dan gelen iman nurlarını göstermek, nurları neşretmek, kalplere ve ruhlara nakşetmek gerekir.

Allah'ın dinini anlatmak, bu zamanın ihtiyacına göre Kur’ân hakikatlerini izah etmek, dinsizlik fikrini dirilmeyecek surette öldürmek, iman hakikatlerini iki kere iki dört eder katiyetinde izah etmek "Nur göstermek" demektir. Zaten Risale-i Nur da bu meslekten gidiyor.

Bediüzzaman Hazretleri Mesnevî-i Nuriye'de şöyle buyuruyor:

"Tesadüf, şirk ve tabiattan teşekkül eden fesat şebekesinin âlem-i İslâmdan nefiy ve ihracına Risale-i Nurca verilen karar infaz edilmiştir."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...