Dümenci neferin vazifesini istikametle yapması ile o sefinenin bütün netaicinden istifade etmesi ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Bütün netaic” denilince iki ayrı mâna hatıra geliyor:

Birisi, insan sağlıklı yaşamanın bütün tedbirlerini alır ve gerekli bütün şartları yerine getirirse, bedenindeki her organın gördüğü vazifelerden istifade eder.

Bu vesileyle, Abdullah Yeğin Ağabeyimizin, Ağabeyi olan Prof. Dr. Münip Yeğin hocamızın bir sözünü hatırlayalım. Derdi ki “Biz hangi azamıza bakmıyorsak o da bize bakmıyor.” Mesela dişimizin sağlığına dikkat etmiyorsak o da çürüyor ve bize ızdırap veriyor. Diğer mânayı Altıncı Söz’deki şu cümlede buluyoruz:

“Bütün o âzâ ve aletlerin ibadeti ve tesbihâtı ve o yüksek ücretleri, en muhtaç olduğun bir zamanda Cennet yemişleri suretinde sana verileceğine, ehl-i zevk ve keşif ve ehl-i ihtisas ve müşahede ittifak etmişler.”

Bedenimizdeki her bir âza ve âlet, kendisine yüklenen fıtrî vazifesini yerine getirmekle bir nevi ibadet yaptığı gibi, ayrıca her birinin kendine mahsus tesbihi de vardır. İbadet eden bir mü’min, bu ulvî vazifeyi bütün âzalarının yardımıyla yaptığından, onların hususî ibadetlerinin de kendisi için manevî bir kâr hazinesi olduğunda, “ehl-i zevk ve keşif ve ehl-i ihtisas ve müşahede ittifak etmişler.”

Yani evliya keşif ve kerametleriyle, asfiya da ihtisas ve müşahedeleriyle mü’minler için böyle mühim bir kazanç ve büyük bir kâr olduğunda ittifak etmişler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

şehrayin

peki şöyle de anlaşılabilir mi kainat hayata hizmet eden büyük bir gemi gibi bizde onda bir namaz kılıp ibadet eden dümenci neferi gibiyiz vazifemizi hakkıyla yapsak kainat gemsinin ibadetlerinden birer hisse alabilirmiyiz

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İnsan kainatın hem halifesi hem vekili olduğu için hususi ibadeti ile külli ibadeti kendi adına takdim edebilir ve sahiplenebilir. Yani insan iman ve ibadet sayesinde bütün kainatın ibadetlerine niyeti kadar sahiplenebilir. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...