"Bütün kâinatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın Hâlıkı unvanıyla Cenâb-ı Hakk'ın sohbetine ve münacatına müşerrefiyettir." Buradaki "münacatına müşerrefiyeti" açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sohbet ile münacat birbirini tamamlayan kavramlardır. Yani insan sohbet ederken de dua edebilir ya da dua da bir cihetle sohbettir. Peygamber Efendimiz (asm) mi'raçta Allah’a hem münacat edip dua etmiş hem de kutsi bir sohbette bulunmuştur.

Zaten insanın en mühim ibadeti dua ve münacattır. Mi'rac, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarının en azam manası ile temsil edildiği bir görüşme ve makamdır. Yani Resul-i Ekrem Efendimiz (asm)'in mi'raçtaki sohbeti, bütün kâinatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın Hâlıkı unvanıyla yapılmış bir görüşmedir.

"Münacatına müşerrefiyet" tabirinin diğer bir manası da Allah’ın en güzel bir münacatı mi'raçta Hazreti Peygambere (asm) hediye etmesidir ki bu münacat Bakara suresinin son iki ayetidir; yani "Âmene'r-Resulu..." ayetleridir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...