"Bütün sıfât ve şuûnât-ı İlâhiyeyi bir derece bildirecek, gösterecek binler esrarlı ahval ve sıfât ve hissiyat, enede münderiçtir." Bu her insan için geçerli midir, yoksa Peygamberimize, Onun varisi olan büyük zatlara mı mahsustur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Enede münderiçtir”, yani onda derç edilmiş, yerleştirilmiştir denilmesi, her insanın mahiyetinde bu hallerin ve hissiyatın bulunduğunu ifade ediyor. Zira insan nev’inden bir ferdin ruhuna hangi latifeler konulmuşsa bütün insanların ruhuna da konulmuştur.

Ancak, bu esrarlı ahvali, bu sıfat ve hissiyatı marifetullaha vesile yapma konusunda, insanlar arasında, çok büyük farklılık vardır. Nurlarda geçen “Bazı insan bir zerrede boğulur, bazısında da dünya boğulur.”(1) ifadesinde bu hakikat çok veciz bir şekilde ortaya konulmuştur.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...