"Bütün zîruh ihyası onda fazla nazlanmaz." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İhya-yı nev’, ihya-yı fert gibidir."

"Mevt-âlûd bir nevm ile kışta uyuşmuş bir sinek, nasıl onun ihyası kudrete ağır gelmez. Şu dünyanın mevti de ihyası da öyledir. Bütün zîruh ihyası onda fazla nazlanmaz."(1)

Bir bedene hayat vermekle trilyonlarca bedene hayat vermek sonsuz ve zâti bir kudret açısından aynı kolaylıkta aynı basitliktedir.

Bir insanı yaratmakla sayısız insanı yaratmak arasında İlahi kudret açısından hiçbir fark yoktur.

Bir çiçeği canlandırmak ile bir baharı canlandırmak arasında Allah açısından hiçbir zorluk hiçbir güçlük söz konusu değildir.

“Fazla nazlanamaz” ifadesi de bu kolaylığa bu basitliğe işaret ediyor. Yani çokluk, kalabalık olma, sayısal fazlalık gibi durumlar asla ve kata İlahi kudreti zorlayamaz, sınırlandıramaz, güçlük çıkaramaz demektir.

(1) bk. Sözler, Lemeât.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Nuraniyet sırrı, şeffafiyet sırrı, muvazene sırrı, intizam ve imtisal sırlarını açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...