"Bin kitap yazmak o sanatkâra bir harf kadar kolay gelir." cümlesi ne demektir, açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın nihayetsiz kudretine nisbeten az ile çok, fert ile nev’, büyük ile küçük, küll ile cüz’, küllî ile cüz’î arasında hiçbir fark yoktur.

Bu hakikat şu ayet-i kerimede açıkça haber verilir:

“Ey insanlar! Sizin yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz tek bir nefsin yaratılması ve tekrar diriltilmesi gibidir. Şüphesiz Allah işitendir, görendir.” (Lokman, 31/28)

Bu ayet-i kerimenin manası Nur’un birçok derslerinde, bilhassa Yirminci Mektub'un Onuncu Kelimesi'nde harika bir şekilde izah edilmiştir.

Burada Dokuzuncu Söz’de geçen bir cümleyi hatırlamakla iktifa edeceğiz:

“Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lazım ve kati ise, haşrin sabahı da berzâhın baharı da o katiyettedir.”

Sabah olunca bütün şehir birlikte aydınlanır, güneş her eve, her sokağa ve her insanın gözlerine birlikte ışık verir.

Bahar gelince de bütün buzlar birlikte erir ve bütün ağaçlar yine birlikte yeşerir.

Sabah ve bahar Allah’ın iki kanunudur, bunlar hükmünü icra ettiğinde az ile çok, büyük ile küçük, fert ile cemaat birlikte aydınlanır ve yine yeryüzünün tamamı birlikte ısınır ve yeşillere bürünür.

İşte, haşir de ayrı bir sabah ve ayrı bir bahardır. Onun da zamanı geldiğinde bütün insanlar birlikte dirilirler ve mahşer meydanında bir anda toplanırlar. Bazı insanların haşre akıl erdirememeleri zamansız ve mevsimsiz düşünmelerindendir. Bunlar gecenin karanlığında aydınlığı, kışın ortasında baharın çiçeklerini arama hatasına düşer, aradıklarını bulamayınca da inkâr yolunu tutarlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...