Block title
Block content

"Bin kitap yazmak o sanatkâra bir harf kadar kolay gelir." cümlesi ne demektir, açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Daha önceki bir sorunun cevabında değindiğimiz gibi, Allah’ın sonsuz kudretine nisbeten az ile çok, fert ile nev’, büyük ile küçük, kül ile cüz, külli ile cüzi arasında fark yoktur.

Bu hakikat şu âyet-i kerîmede bütün insanlara haber verilir:

“Ey insanlar! Sizin yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz tek bir nefsin yaratılması ve tekrar diriltilmesi gibidir. Şüphesiz  Allah işitendir, görendir.” (Lokman, 31/28)

Bu âyet-i kerimenin manası Nur’un birçok derslerinde, özellikle de Yirminci Mektub'un Onuncu Kelimesi'nde harika bir şekilde izah ve ispat edilmiştir.

Burada Dokuzuncu Söz’de geçen bir cümleyi hatırlamakla yetineceğiz:

“Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar mâkul ve lâzım ve katî ise, haşrin sabahı da, berzâhın baharı da o katiyettedir.”

Sabah olunca bütün şehir birlikte aydınlanır, güneşin ışığı her eve, her sokağa ve her insanın gözlerine birlikte ışık verir.

Bahar gelince de bütün buzlar birlikte erir ve bütün ağaçlar  yine birlikte yeşerir.

Sabah ve bahar Allah’ın iki önemli kanunudur, bunlar hükmünü icra ettiğinde az ile çok, büyük ile küçük, fert ile cemaat birlikte aydınlanır ve yine yeryüzünün tamamı  birlikte  ısınır ve yeşillere bürünür.

İşte, haşir de ayrı bir sabah ve ayrı bir bahardır. Onun da zamanı geldiğinde bütün insanlar birlikte dirilirler ve mahşer meydanında bir anda toplanırlar. Bazı insanların haşre akıl erdirememeleri zamansız ve mevsimsiz düşünmelerindendir.  Bunlar gecenin karanlığında aydınlığı, kışın ortasında baharın çiçeklerini  arama hatasına düşer, aradıklarını bulamayınca da inkâr yolunu tutarlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...