"Saadet-i ebedîyeye muktezi vardır ve o saadeti verecek Fâil-i Zülcelal de muktedirdir..." Buradaki altı meseleyi birer cümle ile açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Önce Üstadımızın bu mesele hakkındaki beyanını aynen aktaralım:

“Saadet-i ebedîyeye muktazi vardır ve o saadeti verecek Fâil-i Zülcelâl de muktedirdir. Hem harab-ı âlem, mevt-i dünya mümkündür. Hem vaki’ olacaktır. Yeniden ihya-yı âlem ve haşir, mümkündür. Hem vaki’ olacaktır.”(1)

Buna göre söz konusu altı meseleyi şöyle sıralayabiliriz:

1. Saadet-i ebedîyeye muktazi vardır: Bu dünya bir imtihan meydanı olduğuna göre, bu imtihanı kazananların ebedî bir saadete mazhar olması gerekir. Yoksa imtihan mânâsız olur.

2. O saadeti verecek Fâil-i Zülcelâl de muktedirdir: Bir şeyin lazım olması o şeyin meydana gelmesi için yeterli değildir. O şeyi yapacak zâtın buna gücünün yetmesi de gerekir. Cenâb-ı Hak sonsuz kudretiyle bu saadeti kolayca yapar.

3. Hem harab-ı âlem, mevt-i dünya mümkündür: Bu muhteşem âlemin harab edilmesi ve dünya hayatına son verilmesi mümkündür. Bu âlemin yapılması gibi yıkılması da mümkün grubuna girer.

4. Hem vaki’ olacaktır: Her mümkün vaki olmayabilir. Çünkü mümkünün olma ve olmama gibi iki vechi vardır. Cenâb-ı Hak dünyayı harab edeceğini vadettiği için sonsuz kudretiyle de bunu gerçekleştirecektir.

5. Yeniden ihya-yı âlem ve haşir, mümkündür: Ölümü tadan bu âlemin yeniden hayata kavuşturulması mümkündür. Öldüren diriltebilir de...

6. Hem vaki olacaktır: Ve bu mümkün olan diriltme, haşri getirme ve âhiret kapısını açma hâdisesi de Allah’ın bütün semavî kitaplarda, bütün peygamberleri vasıtasıyla insanlara İlâhî bir vaadidir ve sonsuz kudretiyle bu vadini de yerine getirecektir.

1) Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...