"Saadet-i ebedîyeye muktezi vardır ve o saadeti verecek Fâil-i Zülcelal de muktedirdir..." Buradaki altı meseleyi birer cümle ile açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Önce Üstadımızın bu mesele hakkındaki beyanını aynen aktaralım:

“Saadet-i ebedîyeye muktazi vardır ve o saadeti verecek Fâil-i Zülcelal de muktedirdir. Hem harab-ı âlem, mevt-i dünya mümkündür. Hem vaki’ olacaktır. Yeniden ihya-yı âlem ve haşir, mümkündür. Hem vaki’ olacaktır.”(1)

Buna göre söz konusu altı meseleyi şöyle sıralayabiliriz:

1. Saadet-i ebedîyeye muktezi vardır: Bu dünya bir imtihan meydanı olduğuna göre, bu imtihanı kazananların ebedî bir saadete mazhar olması gerekir. Yoksa, imtihan manasız olur.

2. O saadeti verecek Fâil-i Zülcelal de muktedirdir: Bir şeyin gerekli olması o şeyin meydana gelmesi için yeterli değildir. O şeyi yapacak zâtın buna gücünün yetmesi de gerekir. Cenâb-ı Hak sonsuz kudretiyle bu saadeti kolayca verebilir

3. Hem harab-ı âlem, mevt-i dünya mümkündür: Bu muhteşem âlemin harab edilmesi ve dünya hayatına son verilmesi mümkündür. Bu âlemin yapılması gibi yıkılması da mümkin grubuna girer.

4. Hem vaki’ olacaktır: Her mümkin vaki olmayabilir. Çünkü mümkünün olma ve olmama gibi iki vechi vardır. Cenâb-ı Hak dünyayı harab edeceğini vadettiği için sonsuz kudretiyle bunu gerçekleştirecektir.

5. Yeniden ihya-yı âlem ve haşir, mümkündür: Ölümü tadan bu âlemin yeniden hayata kavuşturulması mümkündür. Öldüren diriltebilir de...

6. Hem vaki’ olacaktır: Ve bu mümkün olan diriltme, haşri getirme ve âhiret kapısını açma hadisesi de Allah’ın bütün semavî kitaplarda, bütün peygamberleri vasıtasıyla insanlara İlâhî bir vaadidir ve sonsuz kudretiyle bu vadini de yerine getirecektir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...