Cenab-ı Hak zatıyla mı her yerdedir? Peygamber Efendimiz (asv) Miraç'ta hangi mahiyette rüyete mazhar olmuştur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, zatı itibari ile değil isim ve sıfatları ciheti ile her şeyin yanında hazır ve nazırdır. Zat-ı Akdesi ile bizzat değil bilvasıta tasarruf ediyor. Yani Allah’ın isim ve sıfatları onun zatı ile kaim ve Onun zatından kaynayıp geldiği için, dolaylı bir şekilde Allah’ın zatı her fiil ve icraatın memba ve esasıdır, denilebilir.

On Altıncı Söz'deki güneş örneği bu hakikati akla yaklaştırmak için verilmiştir. Güneş zatı itibarı ile bizden çok uzak olmasına rağmen, ısı ve ışığı ile göz bebeğimizin içine kadar giriyor. Allah da aynı şekilde zatı itibari ile mahlukattan nihayetsiz uzak ve münezzeh iken, isim ve sıfatları ile bize şah damarımızdan daha yakındır. Bu mana itibari ile Allah, kainatta zatı ile değil isim ve sıfatları ile iş görüyor. Ama isim ve sıfatların arkasında ve menbaı olarak yine mübarek Zat-ı Akdesi vardır.

Öyle ise özet olarak şunu söyleyebiliriz; Allah zatı ile her şeyin yanında bizzat değil bilvasıta olan isim ve sıfatları ile vardır.

Peygamber Efendimiz (asv) Miraç'ta mahiyetini bilemediğimiz bir şekilde Allah’ın zatını bizzat görmüştür. Yani Allah’ın zatının tecellisi ya da isimlerinin dairesini değil bizatihi Allah’ı görmüştür; ama keyfiyeti bizce meçhuldür, bilmemizde mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

yavuzözkan
S.A., Cevabınızın son cümlesi ile ilgili olarak çok kesin bir ifade kullanmışsınız. Yani Hz. Muhammed (asv) efendimizin bizatihi Cenab-ı Hakk'ın zatını müşahede ettiğini söylemeniz neye dayanıyor? Hz. Aişe (r. anha)'dan sahih şekilde gelen meşhur hadiste " Hz Peygamber, miracta Allah' görmüştür diyen iftira etmiştir" diyor ve bu meseleyi kendisinin Hz. Peygambere (asv) bizzat sorduğunu bildiriyor. Hakkında şüphe olan bu mesele ile ilgili birçok görüş bulunmakta iken, Elmalılı'nın Necm Suresinin tefsirinde bildirdiği üzere, ümmetin icması Hz Peygamber (asv)'ın, Cenab-ı Hakk'ı gördüğünü ancak gördüğünün Cenab-ı Hakkın zatı olamayacağı, tecellisi veya nuru olduğudur. Keza, Risale-i Nur'da da Mirac bahsinde, Peygamber Efedimizin (asv) rüyetinden bahsedilmekte iken rüyetin nasıl (yani bizatihi Cenab-ı Hakk'ın mı yoksa perdesiz tecellisinin mi) olduğu sizin cevabınızdaki kadar açık değildir. Bu durumda sizin dayandığınız kaynak veya deliller nelerdir, bunu öğrenmek isterim. Selam ve sevgiler.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...