"Allah bize şah damarımızdan daha yakındır." ifadesini Risaleler zaviyesinden nasıl anlamak gerekiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şah damarı, Allah’ın tedbir ve terbiye açısından bize olan yakınlığını ifade etmede bir teşbih olarak kullanılıyor. Yoksa şah damarının Allah’ın mevcudata yakınlığı bakımından diğer azalardan ayrı bir imtiyazı, ayrı bir hususiyeti bulunmuyor. Allah tedbir ve terbiye açısından bütün eşyaya ve mevcudata aynı derecede yakındır.

Ayrıca Allah zâtı ile değil, isim ve sıfatları ile her yerde hazır ve nazırdır ve her şeye her şeyden daha yakındır.

On Altıncı Söz'deki güneş örneği bu hakikati akla yaklaştırmak için çok güzel bir örnektir. Güneş zatı itibarı ile bizden çok uzak olmasına rağmen, ısı ve ışığı ile göz bebeğimizin içine kadar giriyor. Allah da, zâtı itibariyle yani zatının ve mahiyetinin bilinmesi noktasında mahlûkattan nihayetsiz uzak ve onların her türlü telakkilerinden ve tahminlerinden münezzeh iken, isim ve sıfatları ile bize şah damarımızdan daha yakındır.

Aynada tecellî eden güneşe, güneşin kendisi dememiz nasıl mümkün değilse, aynı şekilde, aynadaki tecellinin güneşten bağımsız olduğunu farz etmemiz de mümkün değildir. Güneş aynanın içinde sıfatları ile vardır denilir, ama aynanın içindeki güneşin yansımasına hakiki güneş denilemez.

Kısacası, Allah, isim ve sıfatları noktasından her yerde hazır ve nazırdır, lakin zatı itibariyle yer ve mekândan mukaddes ve münezzehtir.

Ek bilgi için tıklayınız.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...