"Allah bize şah damarımızdan daha yakındır." ifadesini Risaleler zaviyesinden nasıl anlamak gerekiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şah damarı, fonksiyonu itibarıyla insanın en hayati bir organı ve en içinde ve merkezinde bulunan bir azası olduğu için, Allah’ın tedbir ve terbiye açısından bize olan yakınlığını ifade etmede bir kinaye bir teşbih olarak kullanılıyor. Yoksa, şah damarının Allah’ın mevcudata yakınlığı bakımından diğer azalardan ayrı bir imtiyazı, ayrı bir hususiyeti bulunmuyor. Allah tedbir ve terbiye açısından bütün eşyaya ve mevcudata eşit bir şekilde yakındır.

Ayrıca Allah zatı ile değil, isim ve sıfatları ile her yerde hazır ve nazırdır ve her şeye her şeyden daha yakındır. Allah’ın zatı ile her yerde hazır ve nazır olması, Allah’a zaman ve mekan isnat etmek olur ki, bu şirktir. Allah’ın zatı zaman ve mekandan münezzehtir. Allah için, zaman ve mekanın yanında, içinde, dışında gibi kavramlar Allah’a zaman ve mekan ittisal etme veya onlara benzetme olacağı için caiz değildir.

On Altıncı Söz'deki güneş örneği bu hakikati akla yaklaştırmak için çok güzel bir örnektir. Güneş zatı itibarı ile bizden çok uzak olmasına rağmen, ısı ve ışığı ile göz bebeğimizin içine kadar giriyor. Allah’da, zatı itibariyle mahlukattan nihayetsiz uzak ve münezzeh iken, isim ve sıfatları ile bize şah damarımızdan daha yakındır.

"Uzak" tabiri mekan açısından değil, mekandan münezzeh olma açısındandır. Bu mana itibari ile Allah kainatta zatı ile değil, isim ve sıfatları ile iş görüyor. Ama isim ve sıfatların arkasında ve membaı olarak yine mübarek Zat-ı Akdesi vardır.

Aynada tecelli eden güneşe, güneşin kendisi dememiz nasıl mümkün değilse, aynı şekilde, aynadaki tecellinin güneşten bağımsız olduğunu farz etmemiz de mümkün değildir. Güneş aynanın içinde sıfatları ile vardır denilir, ama aynanın içindeki güneşin yansımasına hakiki güneş denilemez.

Allah, isim ve sıfatları noktasından her yerde hazır ve nazırdır, lakin zatı itibariyle yer ve mekandan mukaddes ve münezzehtir." formülünü kendimize rehber yapmalıyız.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...