Cenin için; "Âlem-i şehadetten âlem-i gayba girmiş bir daldır ve bir dildir." deniliyor, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cümlenin geçtiği yeri alıp izah etmeye çalışalım:

"Birisi: Vahdetini ve ehadiyetini ve samediyetini gösterir ki, o çocuk âzâ-yı esasîde ve cihazat-ı insaniyenin envâında sair insanlarla muvafık ve mutabık olduğu cihetle, Hâlık ve Sâniinin vahdetine şehadet ediyor. O cenîn bu lisanla bağırıyor ki: 'Bana bu sima ve âzâyı veren kim ise, bütün esasat-ı âzâda bana benzeyen bütün insanların sânii dahi Odur. Ve hem bütün zîhayatın sânii Odur.'”

"İşte, rahm-ı mâderdeki cenînin bu lisanı, gaybî değil, kaideye ve ıttırada ve nev’ine tâbi olduğu için malûmdur, bilinebilir. Âlem-i şehadetten âlem-i gayba girmiş bir daldır ve bir dildir."(1)

Üstadımız burada farklı ve orijinal bir noktayı nazara veriyor. Şehadet âlemine gelen çocuklar, bir dil oluyor ve gaybî bir âlemden haber veriyorlar. Dilin âlemi gayba girmesini, âlemi gayptan haber veren bir dil olarak anlamak daha doğru olur. Peki, nedir o gaybi olan şey? Üstad Hazretleri bunun cevabını ilk cümlede ifade ediyor; Allah'ın vahidiyeti, ehadiyeti ve samediyetidir. Yani bize gaybi olan Allah'ın sıfatlarıdır. Üstad âlemi gayba giren bu dilin ne dediğini bir sonraki cümlede şöyle ifade ediyor:

"O cenîn bu lisanla bağırıyor ki: 'Bana bu sima ve âzâyı veren kim ise, bütün esasat-ı âzâda bana benzeyen bütün insanların sânii dahi Odur. Ve hem bütün zîhayatın sânii Odur.'”

(1) bk. Lem'alar, On Altıncı Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...