Cenin için; "Âlem-i şehadetten âlem-i gayba girmiş bir daldır ve bir dildir." deniliyor, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cümlenin geçtiği yeri alıp izah etmeye çalışalım:

"Birisi: Vahdetini ve ehadiyetini ve samediyetini gösterir ki, o çocuk âzâ-yı esasîde ve cihazat-ı insaniyenin envâında sair insanlarla muvafık ve mutabık olduğu cihetle, Hâlık ve Sâniinin vahdetine şehadet ediyor. O cenin bu lisanla bağırıyor ki: 'Bana bu sima ve azayı veren kim ise, bütün esasat-ı azada bana benzeyen bütün insanların sanii dahi odur. Ve hem bütün zihayatın sanii odur.' "

"İşte, rahm-ı mâderdeki ceninin bu lisanı, gaybî değil, kaideye ve ıttırada ve nev’ine tabi olduğu için malumdur, bilinebilir. Âlem-i şehadetten âlem-i gayba girmiş bir daldır ve bir dildir." (Lem'alar, On Altıncı Lem'a.)

Üstad'ımız burada farklı ve orijinal bir noktayı nazara veriyor. Şehadet âlemine gelen çocuklar, bir dil oluyor ve gaybî bir âlemden haber veriyorlar. Dilin âlemi gayba girmesini, âlemi gayptan haber veren bir dil olarak anlamak daha doğru olur. Peki, nedir o gaybi olan şey? Üstad Hazretleri bunun cevabını ilk cümlede ifade ediyor; Allah'ın vahidiyeti, ehadiyeti ve samediyetidir. Yani bize gaybi olan Allah'ın sıfatlarıdır. Üstad âlemi gayba giren bu dilin ne dediğini bir sonraki cümlede şöyle ifade ediyor:

"O cenin bu lisanla bağırıyor ki: 'Bana bu sima ve azayı veren kim ise, bütün esasat-ı azada bana benzeyen bütün insanların sanii dahi odur. Ve hem bütün zihayatın sanii odur.' "

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...