"Cennet olmazsa, cehennem tâzip etmez." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"78. Cennet olmazsa, cehennem tâzip etmez."(1)

Bu hakikatli cümlenin muhtemel iki manası olabilir:

Birincisi: Nispi ve itibari şeyler, ancak zıddı ile bilinebilir. Mesela; aydınlığın derece ve kıymeti ancak karanlık ile bilinebilir. Sıcaklığın nispi mertebeleri, ancak soğukluk ile anlaşılır vs... İşte cennet ile cehennem de bu nevden iki zıt kutuplardır. Cehennem, cennetin nispi kıymet ve derecelerini açığa çıkarıyor ve nimetin haz ve lezzetine katkıda bulunuyor. Cennette cehennemin nispi acı ve azaplarını açığa çıkarıp acıya acı katıyor.

İkincisi: Cennet ehli, cehennemi görünce ne kadar büyük bir azaptan kurtulduklarını görüp, cennete daha bir sıkı sarılacaklardır, lezzetleri daha bir parlak hale gelecektir. Cehennem ehli ise; cenneti görünce ne kadar büyük bir nimet ve lezzeti kaçırdıklarını görecekler ve azapları daha da katmerli bir hal alacaktır. Buna işaret eden hadisler de vardır.

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri: 78.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...