Cennete gidersem, kedimi orada bulabilecek miyim? Risalelerde sanki sadece ruhen diriltilecekleri anlaşılıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cennet hayatıyla ilgili bazı ayetler şöyledir:

"Onların etrafında altın tepsilerde altın kadehler dolaştırılır, Orada canlarının istediği gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. Orada süresiz kalıcıdırlar." (Zuhruf, 43/71)

"Orada bilinçlerinizin arzuladığı her şey vardır. Orada istediğiniz her şey sizin olacaktır." (Fussilet, 41/31)

"Orada cehennemin en küçük bir hışırtısını bile duymazlar. Ve onlar gönüllerinin arzu ettiği her türlü nimetin içinde istediği kadar kalacaktırlar. Süre kısıtlaması olmadan." (Enbiya, 6/102)

"Rableri onları kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve bitmek tükenmek bilmeyen daimi nimetlerle müjdeler." (Tevbe, 9/21)

Bu ayetlerde de ifade edildiği gibi, cennet mahrumiyet yeri değildir, istenilen her şey verilecektir. Dünyada ünsiyet ettiğimiz hayvanatın verilmesi de ayetin kapsamı içindedir.

“Evet, ebedînin sâdık dostu ebedî kalacak ve bâkînin âyine-i zîşuuru bâki olmak lâzım gelir."

“Hayvanların ruhları bâkî kalacağını ve Hüdhüd-ü Süleymânî (a.s.) ve Nemli ve Naka-i Sâlih (a.s.) ve Kelb- Ashab-ı Kehf gibi bazı efrad-ı mahsusa hem ruhu, hem cesediyle bâkî âleme gideceği ve her bir nev’in ara sıra istimal edeceği bir tek cesedi bulunacağı rivayat-ı sahihadan anlaşılmakla beraber, hikmet ve hakikat, hem rahmet ve rububiyet öyle iktiza ederler.”(1)

Yalnız hayvanat ihtiyaç durumunda verilecektir. Bir tür olarak sürekli cismani varlığı ile cennette olmayacaklar. Ama kişi özel olarak hayvanının daimi kalmasını arzu ederse, o zaman hayvan fert olarak daimi kalabilir.

(1) bk. Şualar, Üçüncü Şua (Münâcât)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...