"Çünki sıfâtın mebde´leri, o şuun-u zâtiyedir. " deniyor Sözlerde. Yedi sıfatın şuunattan geldiğini kabul etmek doğru bir yaklaşım mıdır? Şuunatın sıfatla ilgisi nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve o evsâfın kemâli, bilbedâhe, şuûnât-ı zâtiyenin kemâline delâlet eder. Çünkü, sıfatın mebdeleri, o şuûn-u zâtiyedir."(1)

Allah’ın Zâti ve Sübûti olan sıfatlarına ne ayni, ne de gayri olan sıfatlar denir. Bunlar Hayât, İlim, İrâde, Kudret, Tekvin, Sem, Basar ve Kelâm’dır. Bu sıfatlar kâinatta iş ve icraat gören, tasarruf ve tecellileri olan hakîki ve etken sıfatlardır. Bu sıfatlar selbi ve gayri sıfatlar gibi mâneviye ve tenzihi sıfatlar değildirler. Allah’ın Zâtından başka mâna ve esasları olan, ama ondan da müstakîl ve bağımsız olmayan sıfatlardır. Onun için ne ayn, ne gayr mânasını ifâde eden, Allah’ın Zât-ı Akdes’ine zâid ve Onunla kâim sıfatlar denilmiştir. Ne odur, ne de onsuz olabilir demektir.

Bu yedi sıfattan altı sıfatın hepsi Hayat sıfatının temeli ve esası üzerinedir. Yani Allah’ın hay sıfatı bütün şuunat, sıfat ve isimlerin hakiki memba ve kaynağıdır diyebiliriz. Zira kabiliyet ve sıfatların hepsi hayat ile oluyor. Bu insanda da aynıdır. Ölen bir insan nasıl bütün sıfatlarını kaybediyor ise, Allah’ın bütün şuunat ve sıfatları da onun ezeli ve ebedi hayatından kaynıyor.

Sıfatlar içinde hususiyeti olan tek sıfat hayat sıfatıdır. İlim sıfatına şuunat diyemeyiz. Hayat sıfatına temel ve esas diyebiliriz, ama şuunat diyemeyiz. Bu yüzden şuunat ve sıfatları iyi temyiz etmemiz gerekir. Şuunat, tabiri yerinde ise hiyerarşi ve rütbe bakımından sıfatlardan mukaddemdir, hatta sıfatlara mebde ve mehaz da teşkil eder ama ikisi aynı değildir.

Özet olarak, yedi sıfat, şuunattan farklı ve faal bir şekilde vardır. Bu yedi sıfatı şuunatın bir çıkıntısı ya da eklentisi şeklinde anlamak yanlış ve hatalı olur. Risale-i Nurlarda da bunlar hep temyiz ve tefrik edilerek zikredilmiştir.

(1) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz, İkinci Mevkıf.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Refaz

Yukarıda cevapda geçen "Allah’ın Zâtından başka mâna ve esasları olan, ama ondan da müstakîl ve bağımsız olmayan sıfatlardır." cümlesini biraz açar mısınız

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Cevap için linke tıklayınız:

https://sorularlarisale.com/allahin-sifatlari

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...