"O kemâlin ziyası şuûn ve sıfât ve esmâ ve ef’al ve âsâr perdelerinden geçtiği halde, şu kâinatta yine bu kadar hüsnü ve cemâli ve kemâli göstermiş." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın Zât’ı mutlak kemaldedir. Bütün mevcudatta ve eşyada görünen güzellikler, Allah’ın cemal ve kemalinden, isim ve sıfatlarından bir tecelli ve bir parıltıdır. Bu parıltı ve tecelliler Zât-ı Akdes'in şuûnat, sıfat ve isimlerinin binler perdelerinden geçmektedir.

İsim ve sıfatların bir cilvesi ve pırıltısı olan bu güzellikler, insanı hayrete düşürüyorsa, Zât-ı İlahi'deki cemal ve kemalin nasıl olduğu kıyas edilsin. Bu hakikat Şualar’da şöyle ders verilir:

“Evet, koca Cennet bütün hüsün ve cemâliyle bir cilvesi bulunan ve bir saat müşahedesi ehl-i Cennete Cenneti unutturan bir cemâl-i sermedî, elbette nihayeti ve şebîhi ve nazîri ve misli olmaz.”

Güneşin merkezdeki ışığı ile bir aynada tecelli eden ışığı arasında ne derece büyük bir fark varsa, Zât-ı İlahi'deki cemal ve kemal ile onun çok gölgelerden geçip eşyada tezahür eden cemal ve kemali arasında da kıyasa gelmez bir fark vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...