"Yedi sıfât-ı sübûtiye olan hayat, ilim, kudret, irade, sem', basar ve kelâm sıfatlarının celâlli ve cemâlli tecellileriyle kendini tanıttırır, bildirir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada celali sıfatlar ille de haşyet ve azamet ile tecelli etmez. Bazen sanatın güzelliği, hikmeti ve ilmi de insanın aklını ve kalbini hayret içinde bırakır. Zaten celal tecellisinin en bariz mazhariyeti insanın akıl ve kalbinde hayret uyandırmaktır. Bu hayreti de tesbih ve tekbir ile ifade edip Allah’a takdim ediyoruz.

İlim sıfatı bütün kainatın plan ve projesini çizen ve her şeyin mahsus ölçülerini tayin eden bir sıfattır. Böyle olunca, celal tecellisi namına ne varsa onun arka planında ilim sıfatı hükmeder. İlim sıfatı olmadan, celali tecelliler olamaz. O zaman her şeyde ilim sıfatını okumak mümkündür.

Sem’ sıfatı bazen karıncanın ayak seslerinde, bazen de küremizden milyonlarca kat büyük, azametli gezegenlerin çıkardığı o haşmetli seste tecelli eder. Sem’ küçük bir kuzunun açlık nidasını duyar, aynı sem’ bütün rızka muhtaç mahlukatın sesini de duyar ve ona cevap verir. Kuzunun sesinde cemal parlar, bütün mahlukatın sesinde ise celal tecellisi parlar.

Basar sıfatı da aynı şekilde göze hitap eden her şeyde ve her mahlukta kendini ihsas ettirir. Semavatın o haşmetli yüzünde, o haşmetli görüntü basar sıfatının bir neticesi, bir tecellisidir.

İlim sıfatında bahsedildiği gibi, sem’ ve basar da aynı ilim gibi her şeyin ve her ismin arka planında iş ve icraat yapan icracı sıfatlardır. Biri birisiz olamaz. Böyle olunca, her şeyin yüzünde bu sıfatları görmek ve okumak mümkündür. Şirin ve güzel bir çiçeğin arkasında bu yedi sıfat işlediği gibi, azametli ve celalli bir yıldızın da arkasında bu yedi sıfat işler ve hükmeder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...