Bir âyet-i kerimede mealen “İyi davrananlar için daha güzel karşılık, bir de ziyade vardır.” (Yunus, 10/26) buyuruluyor. Bu ayet rü’yetle mi ilgildir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âyette geçen “ziyade” kelimesini, Allah Resûlü (a.s.m.), “Rahmân’ın cemâline nazar” şeklinde tefsir etmişlerdir.

“Rabbinizi, bedir gecesi Kamer’i, birbirinizle sıkışmayarak gördüğünüz gibi göreceksiniz.”(1)

Dikkati çeken nokta, hâdis-i şerîfte, “Allah’ı göreceksiniz” yerine, “Rabbinizi göreceksiniz” buyurulmasıdır.

Musa Aleyhisselâm da rü’yet talebini, “Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım.” şeklinde dile getirmişti.

Kâfirlerin kıyamet günü Cenâb-ı Hakk’ı göremeyeceklerini haber veren âyet-i kerimede de,

“Hayır, onlar o gün muhakkak ki, Rablarını görmekten mahrum kalırlar.” (Mutaffifin, 83/15) buyrulması da çok önemlidir.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri de “ve ileyhi’l-masîr” (dönüp gidilecek, rücu’ edilecek ancak O’dur) kelimesinin izahında “Doğrudan doğruya herkes kendi Hâlık’ı ve Ma’budu ve Rabbi ve Seyyidi ve Mâliki kim olduğunu bilecek ve bulacaklar.”(2) buyurmuştur.

Bu konuyu Abdulkadir Geylanî Hazretleri’nin şu duası ile noktalayalım:

“Allah’ım bizi dünyada varlığını (mevcudiyetini) kalp gözüyle görenlerden eyle! Âhirette ise baş gözü ile (cemâline) bakanlardan (temaşa edenlerden) eyle!”(3)

(1) bk. Buhari, Mevakitu's-Salat 6, 26, Tefsir, Kaf 1, Tevhid 24; Müslim, Mesacid 211.
(2) bk.
Mektubat, Yirminci Mektup, Birinci Makam.
(3) bk. Adülkadir Geylani, Fethü’r-Rabbanî, 52. Meclis.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...