"Madem bütün güzelliklerin menbaı vücuttur ve bütün çirkinliklerin madeni ademdir. Elbette vücudun en kuvvetlisi ve en yükseği ve en parlağı ve ademden en uzağı vacip bir vücut ve ezelî ve ebedî bir varlık,.." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Madem bütün güzelliklerin menbaı vücuttur ve bütün çirkinliklerin madeni ademdir. Elbette vücudun en kuvvetlisi ve en yükseği ve en parlağı ve ademden en uzağı vacip bir vücut ve ezelî ve ebedî bir varlık, en kuvvetli ve en yüksek ve en parlak ve kusurdan en uzak bir cemal ister, belki öyle bir cemali ifade eder, belki öyle bir cemal olur. Güneşe, ihatalı bir ziyanın lüzumu gibi Vacibü’l-Vücud dahi sermedî bir cemal istilzam eder; onunla ışık verir." (Şualar, Dördüncü Şua, Altıncı Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye)

Varlık; bütün güzelliklerin, iyiliklerin, lütuf ve ihsanların temeli ve birinci basamağıdır. Varlık olmadığında hiçbir iyilik ve güzellik kendi başına var olamaz ve anlam kazanamaz.

Varlık bir binanın temeli gibidir. Bina içinde ne kadar nimet, güzellik ve iyilik varsa binayı ayakta tutan temel sayesinde var olabiliyor. Aynı şekilde bütün varlıkların var oluş nedeni de vacibü’l-vücut olan Allah’ın varlığıdır ve her güzellik, nimet ve lütuf da bu varlıktan kaynayıp gelmektedir.

Allah’ın ezelî ve ebedî olan varlığı, varlıkların en kuvvetlisi, en parlağı ve yokluktan en uzak olanı olduğu için sonsuz kemal ve cemal içindedir. En küçük bir kusur ve çirkinlik bu sonsuz cemal ve kemale yanaşamaz onu lekeyelemez.

Güneş'in ışığı ile güneş arasında nasıl bir zaruri bağ varsa, aynı şekilde Allah’ın sonsuz varlığı sonsuz cemal ve kemali zaruri bir şekilde gerekli kılıp vazgeçilmez bir sıfat hâline getiriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...