"Hâlbuki, bütün mevcudattaki cemal ve kemal ve ihsan, onun cemal ve kemal ve ihsanına nisbeten, küçük birkaç lemeatın Güneş'e nisbeti gibi de olmaz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hâlbuki, bütün mevcudattaki cemal ve kemal ve ihsan, onun cemal ve kemal ve ihsanına nisbeten, küçük birkaç lemeatın Güneş'e nisbeti gibi de olmaz. Demek, nihayetsiz bir muhabbete layık ve nihayetsiz rüyete ve nihayetsiz bir iştiyaka elyak bir Zat-ı Zülcelali ve’l-Kemalin saadet-i ebediyede rüyetine muvaffak olması ne kadar saadet-aver ve medar-ı sürur ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu, insan isen anlarsın." (Sözler, Otuz Birinci Söz, Dördüncü Esas)

Kâinattaki bütün güzellikler, iyilikler ve mükemmelliklerin hepsi toplanıp bir araya gelse, Allah’ın sonsuz güzelliği, mükemmelliği ve ikramı yanında okyanusta bir damla veya Güneş'in o muazzam ışığından ancak bir parıltı gibi kalır.

Sevilmeye değer muhabbeti kendine çeken üç temel nedenden cemal, kemal ve ihsan hakiki ve sonsuz anlamda sadece ve sadece Allah’ta bulunuyor. Öyle ise sonsuz ve sınırsız bir şekilde sevilmeye, perestiş edilmeye ve aşık olunmaya değer tek varlık Allah’tır. Öyleyse bütün muhabbetimizi ve sevgimizi ona yöneltmeli ve ona perestiş etmeliyiz.

İnsana verilen sonsuz sevme yeteneği Allah’ı sevmek ve ona perestiş etmek için verilmiştir. Fâni mahlukatı sevmek cüzi eşyaya perestiş etmek için verilmemiştir. Ve insanın ulaşabileceği en büyük saadet ve en muazzam mutluluk ise, sonsuz bir şekilde sevilmeye değer olan Allah’ın sonsuz cemalini görmek yani rüyetullahtır.

İnsanın şu dünyaya gönderilme amacı; başta iman ile Allah’ı tanımak sonra ibadet ile ona kendini sevdirip onun rızasını kazanarak cennete ve rüyete mazhar olabilmektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...