"Ders-i Kur’ân’da arkadaşları olan hâlis ve metin ve sadık zatların o feyizleri ruhen istemeleri ve kabul ve tasdik ve tatbik etmeleri gibi çok cihetlerle, o tercümanın istidadından çok ziyade o Nurların zuhuruna medar oldukları gibi..." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Saniyen: Risale-i Nur'un tezahürü, yalnız tercümanının fikriyle, veyahut onun ihtiyac-ı mânevî lisanıyla Kur'ân'dan gelmiş. Yalnız o tercümanın istidadına bakan feyizler değil, belki o tercümanın muhatapları ve ders-i Kur'ân'da arkadaşları olan hâlis ve metin ve sadık zatların o feyizleri ruhen istemeleri ve kabul ve tasdik ve tatbik etmeleri gibi çok cihetlerle, o tercümanın istidadından çok ziyade o Nurların zuhuruna medar oldukları gibi, Risale-i Nur'un ve şakirtlerinin şahs-ı mânevîsinin hakikatini onlar teşkil ediyorlar. Tercümanının da içinde bir hissesi var. Eğer ihlâssızlıkla bozmazsa, bir tekaddüm şerefi bulunabilir."(1)

Risale-i Nurların telif edilip yazılmasında milyonlarca masum Anadolu insanının ruhi ve kalbi ihtiyaçları etkili olmuştur. Risale-i Nurları sadece Üstad Hazretlerinin bir fikri mahsulü, bir ilmi çalışması olarak görmek yanlış ve eksik olur. Risale-i Nurlar bir ihtiyaç ve gereksinimden hasıl olan İlahi bir rahmet, rahmani bir hediyedir.

Evet milyonlarca insan Risale-i Nurlar ile imanlarını kurtarıp ruhunun ve kalbinin açlığını yine Risale-i Nurlar ile işba etmişlerdir. Bu da gösteriyor ki, Risale-i Nurların telif gerekçesi milyonlarca insanın bu ihtiyaç ve gereksinimleridir.

İnsanın midesi nasıl ekmeğe suya muhtaç ise, onu şiddetli bir şekilde açlık ile talep ediyorsa, aynı şekilde insanın kalp ve ruhu, tevhit ve imanı ekmek su gibi ister, onlar nihayetsiz bir açlık ile talep eder. Risale-i Nurlar Kur’an’ın feyzi ile bu zaman insanının kalp ve ruhuna ihzar ve ithaf edilmiş manevi bir sofradır. Herkes bu sofrayı şiddetle talep ediyor. İşte Risale-i Nurların telifinde bu ihtiyaç ana umdedir.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 39. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...