Block title
Block content

"Bir tek ferdin fehmi, ona lâyık ve mükemmel bir tefsir yapamaz ve mümkün olmuyor." Bu ifade Risale-i Nur için de geçerli değil mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurlar bu zamanın ihtiyacına binaen ilhamla yazdırıldığı için, Üstad'ın kendine özel meşrep ve kabiliyetinin etkisine girmemiştir denilebilir. Risale-i Nur'u ciddi anlamda tahkik edenler bunu itiraf ederler ve ediyorlar. Çünkü Risale-i Nur Kur’an'dan süzülüp gelen ve bu dehşetli asrın hastalıklarına şifa olmaya namzet alemşümul bir tefsirdir.

Diğer bir husus, Risale-i Nur velayet-i kübra makamında olduğu için, doğrudan Kur’an’a mazhar olmuş ve onun şeffaf  bir aynası gibidir. Yani Risale-i Nur'a bakanlar Üstad'ın hususi kabiliyet ve meşrebini değil, direkt Kur’an’ın meziyetlerini görüyorlar. Bu da Üstad'ın kabiliyet ve meşrebinin Risale-i Nur'u inhisar etmediğinin bir göstergesi oluyor.

Üstad'ın birçok yerde "Risale-i Nur benim malım değil"(1) "Kuvve-i ilmiyemin bir eseri değil"(2) "Ben de sizin gibi ona bir talebeyim, ders arkadaşınızım"(3) gibi ifadeleri, Risale-i Nur'un bir ferdin hususi ve münhasır bir tefsiri olmadığını gösteriyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 24. Mektup.
(2) bk. Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup.
(3) bk. Sözler, Konferans.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: 72 | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 158 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...