"Derya olunca nefes, parelenince kafes, tâ kesilince bu ses, çağırırım: Ya Hak, Ya Mevcud,.." ifadesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Elhâsıl; Biz Şâir Mısrî'nin tarzında deriz:

"Derya olunca nefes, pârelenince kafes, tâ kesilince bu ses,
çağırırım: Yâ Hak, Yâ Mevcûd, Yâ Hayy, Yâ Mâbud,,
Yâ Hakîm, Yâ Maksûd, Yâ Rahîm, Yâ Vedûd!" (1)

Bu ifâdelerde temsiller kullanılmıştır. Mesela, kafesten maksat cesettir; sesin kesilmesi ise ölümdür. Deryanın nefes olması ise, bu dünyadan âhiret âlemine geçişi temsil ediyor, diyebiliriz.

Hülasa; "Son nefesimi verinceye kadar, Yâ Hak, Yâ Mevcud, Yâ Hayy, Yâ Mâbud, Yâ Hakîm, Yâ Maksud, Yâ Rahîm, Yâ Vedûd, isimlerini çağırmaya devam edeceğim." mânasında kullanılmıştır, denilebilir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...