"...bekasının bütün cihazatını en münasip bir tarzda vermek, nihayetsiz bir adalet elini gösterir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın adâleti nasıl kâinatın tamamını ihata ederek tecelli ediyorsa, “her hak sahibine hakkını verme” şıkkı ile de istisnasız her şeyi kuşatarak tecellî ediyor...

Allah her hak sahibine hakkını veriyor, her hayvanın ruhuna göre elbise giydiriyor.

Adâletin, bu kısmı her eşyada ve her mahlûkta mükemmel bir şekilde tecelli etmektedir. İmam Gazalî Hazretleri; “Daire-i imkânda daha ahsen yoktur. buyurur. Yani, her varlık kendi mahiyetine göre en güzel şekilde yaratılmıştır.

Bu hakikatin misâlleri saymakla bitmez. Sadece bir misal vermekle yetinelim:

Tavuğun uçmaması, kuşlara göre bir noksanlık gibi görünür, ama tavuğun güzelliği uçmayışındadır. Eğer uçsaydı o da başka cins bir kuş olurdu ve “insanlara hizmet etme” gibi üstün bir şereften mahrum kalırdı.

Her varlık en güzel şekilde yaratılmıştır. Çünkü her varlık esmâ-i hüsnânın nakışlarından, tecellilerinden meydana gelir. İlâhî isimlerin hepsi güzel olduğu gibi, onların aynaları olan mahlûklar da güzeldirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...