"...Binler tasrihat ile bu hakikat-ı haşriyeyi gösterip ispat ettikten sonra, o hakikati tanımayan bir echel ahmak için cehennem azabı lâzım gelmez mi? Ve ayn-ı adâlet olmaz mı?" Bu paragrafı izah eder misiniz?

Soru Detayı

Acaba onüç asırda fasılasız olarak hadsiz ruhlara, akıllara, kalblere, nefislere hak ve hakikat dairesinde hükmeden....bir echel ahmak için cehennem azabı lazım gelmez mi ve ayn-ı adalet olmaz mı ? Bu paragrafı izah eder misiniz

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Acaba, on üç asırda, fâsılasız olarak, hadsiz ruhlara, akıllara, kalblere, nefislere hak ve hakikat dairesinde hükmeden, terbiye eden, idare eden bu mânevî Sultan-ı Zîşânın birtek işareti, böyle bir hakikati ispat etmeye kâfi iken, binler tasrihât ile bu hakikat-i haşriyeyi gösterip ispat ettikten sonra, o hakikati tanımayan bir echel ahmak için, Cehennem azabı lâzım gelmez mi? Ve ayn-ı adâlet olmaz mı?”(1)

Peygamber Efendimiz (asm) on dört asırdır, içinde her meslek ve meşrepten olan sayısız insanların ruhlarına, akıllarına, kalplerine nefislerine hak ve hakikatten aldığı güç ile hükmediyor, onları idare ediyor, onların nefislerini terbiye ediyor. Milyonlarca alim ve evliya onun manevi terbiyesi altında yetişiyor. Bu normal ve sıradan bir insanın yapabileceği bir iş değildir.

İnsan yanı başındaki evladına söz geçiremez iken Peygamber Efendimiz (asm) on dört asır önceden şimdiki nefislere söz geçirebiliyor, bir talimatı bir tavsiyesi ile milyonlarca insanı iyiliğe sevk edebiliyor. Bu bir insan işi olamaz, bu olsa olsa Allah’tan güç olan bir peygamber işi olabilir.

İşte böyle bir peygamberin bir tek ifadesi bir tek delili ahiretin varlığını ispat etme konusunda yeterli iken, o insanlar mahrum kalmasın diye ahireti ispat eden binlerce delili açık bir şekilde ortaya koyuyor. Gerek Peygamber Efendimiz (asm)'in getirmiş olduğu Kur’an'da olsun gerek sünnet ve hadislerinde olsun gerek hayatında olsun, ahireti ispat edecek o kadar çok deliller var ki, bir tanesi bile ahiretin varlığını ispat etme konusunda yeterlidir.

Bu durumda ortaya konulan bunca delile rağmen halen "ahiret yok" diyen bir cahilin cehennemde yanması hak olmaz mı?

(1) bk. Şualar, Dokuzuncu Şua (Onuncu Söz'ün Mühim Bir Zeyli...)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...