"Doksan dokuz taneli tesbihe bedel doksan dokuz esma-i İlahiyenin cilvelerini gösteren doksan dokuz alemlerin zerratını birer tesbih taneleri olarak şakirdlerinin ellerine verir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada, Kur’an, muhatabına kainat kitabını nazara verirken, bütün isim ve sıfatlarının manasını işaret ederek veriyor. Öyle yüksek bir üslup ve muhteva ile ifade ediyor ki, bütün isimler o üslup ve içerik de yerini buluyor. Bazen bir ayette, bin bir ismini ihtar ve ikaz ediyor.

İşte külliyet kazanmış mütefekkir bir mümin, Kur’an’ın o külli üslup ve muhtevası ile tefekkür edip, külli bir tarzda dua eder. Her bir gezegen ve atom parçacığı onun zihninde doksan dokuzluk bir tesbih gibi dizilir ve onu tefekkürü ile çeker. Bir çiçeğe nazar edince, orda Allah’ın doksan dokuz ismini okur ve ona göre dua eder.

Kulun kalbindeki ve dilindeki genişlik ve derinlik, muallimi olan Kur'an’ın genişlik ve derinliğinden süzülüp geliyor.

Kur'an'ın terbiyesine giren müminin ruhunda öyle bir inbisat ve genişlik veriliyor ki, tesbihini çekerken, doksak dokuz taneli bir tesbihe bakarak değil, doksan dokuz ismin cilvesi olan mahlukata ve onların hareketlerine bakarak tesbihini yapar.

Zira onun nazarında her varlık, Allah'ın isimlerini nazara veren birer dellaldırlar. Çiçekte Cemil, şimşekte Celil, nimetlerde de Rezzak ve Mün'im gibi isimleri okur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...