"Onu da mutlak güzel san’atla beraber mutlak bir genişlik içinde göreceksin." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şimdi Onun eserlerine toplu bir halde bak: Nasıl gün gibi âşikâr bir şekilde, sehavet-i mutlaka ile beraber mutlak bir intizam göreceksin. Onu da mutlak bir sür’at ile beraber mutlak bir ittizan içinde göreceksin. Onu da mutlak bir itkanla beraber mutlak kolaylık içinde göreceksin. Onu da mutlak güzel san’atla beraber mutlak bir genişlik içinde göreceksin. Onu da mutlak bir uzaklıkla beraber mutlak bir ittifak içinde bulacaksın..."(1)

İnsanın sınırlı gücü bakımından, güzel sanat ile genişlik birbirine ters orantılıdır. Yani bir şey genişledikçe güzelliğini ve estetik değerlerini kaybeder. İnsan açısından bir şeyin hem geniş olması hem de sanatlı ve güzel olması çok zor bir durumdur.

Genişlikteki zorluk idarenin zorluğundan kaynaklanıyor. Sanatçı elinin altında hakim olduğu bir şeyi güzelleştirebilir, ama hakim olamadığı eseri güzelleştirmesi çok zordur.

Ama bu zorluk Allah için geçerli değildir. Çünkü onun ilim, irade ve kudreti sonsuz olduğu için, eser ya da sanat ne kadar genişlerse genişlesin Onu hakim olma açısından aciz bırakamaz. Dolayısı ile genişlik ile güzellik insan açısından ters orantılı iken Allah açısından doğru orantılıdır.

Allah, bir eserini bir sanatını hem geniş hem de güzel yaratabilir ki insan için bu bir mucizedir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Dokuzuncu Lem'a, Üçüncü Bab.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...