"Bizim devleti ömr-ü ebedîye mazhar eder." Ömr-ü ebedîyi nasıl anlayabiliriz, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İslâmiyetin bahtını, Asya’nın tâliini açacaktır. Size müjde. Bizim devleti ömr-ü ebedîye mazhar eder. Milletin bekâsıyla ibkâ edecek; siz daha meyus olmayınız." (Münâzarat)

Burada “devleti ömr-ü ebedîye mazhar eder" ifadesi dünya ölçüleri içinde güçlü, istikrarlı ve her asırda devamlı olmasını temenni etmek anlamındadır. Yoksa itikadi ve kelami anlamda ezelî ve ebedî bir devletten bahsedilmiyor ki, imana mugayir bir durum teşkil etsin.

İnsanlık var oldukça Müslümanları koruyup kollayacak, birlik ve beraberliğini temin edecek bir devleti temenni etmek ve bunun için dua etmek gayet normal bir durumdur. Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı devletleri sırası ile bayrak yarışı gibi İslam âleminin hamiliğini ve devletliğini bu anlamda yapmıştır.

Hülasa; ebedi ifadesi dünya var oldukça Müslümanları bir çatı altında tutacak devletin devamlılığını ifade ediyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...