"Dördüncü temsil: İntizam sırrıdır. Meselâ: En azîm bir gemi, en küçük bir oyuncak gibi çevrilebilir." Temsili açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İntizam sırrıyla bir gemi küçük bir oyuncak gibi kolay çevrilebiliyor. Büyük gemiyi çalıştırmak için çok büyük kuvvet sarfetmek gerekmiyor.

Misâlin hakikate tatbikinde şu noktanın önemle dikkate alınması gerekir: Kâinattaki nizam ve intizam Cenâb-ı Hakk’ın Alîm, Hakîm gibi çok esmâsının tecellisiyle ortaya çıkmıştır. Bu hal, bir kemal tezahürüdür. Yoksa, bu nizamlı yaratılış, mahlukatın sevk ve idaresi noktasında Allah için -haşa- bir kolaylık vesilesi değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...