"Dünyaya ara sıra bakmaya bizi mecbur ediyorlar." Dünyaya bakmak ifadesini nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki, “dünyaya bakmak” tabirinden maksat; siyasî hâdiseler ve geniş dairelerindeki boğuşmalardır.

Üstad Hazretleri asrın manevî bir hekimi olduğu için, sadece imana ve ibadete taalluk eden meselelerde değil, içtimaî ve siyasî mevzularda da fikir beyan edip, insanlara bu noktalarda rehber olması gerekiyor. Ama asıl vazifesi imandır. Bu sebeple ara sıra ihtiyaç hâsıl olduğu zaman, içtimaî ve siyasî meselelere de temas etmiştir. Üstad Hazretleri bunu; "dünyaya bakmak" şeklinde tasvir ediyor.

Üstad Hazretlerinin bu bakmaları iman ve ibadet hesabına ya da iman ve ibadeti tekmil ve te’yid kabilinden olduğu için, Kur’an hizmetine zıtlık teşkil etmez. Başkalarının boşboğazlık ve merak kabilinden bakması gibi değil, iman ve Kur’an hesabına bakmaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...