"Dünyaya ve kâinata ve âhirete ve asırlara bakan îmanî ve kudsî ve âmm ve muhit olan mes´eleleri nefy ve inkâr etmektir. Bu nefiy ise hiçbir cihetle isbat edilmez." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Nefiy dahi iki kısımdır:

"Birisi: 'Has bir mevkide ve hususî bir cihette yoktur.' der. Bu kısım ise ispat edilebilir. Bu kısım da bahsimizden hariçtir."

"İkinci kısım ise: Dünyaya ve kâinata ve âhirete ve asırlara bakan imanî ve kudsî ve âmm ve muhît olan meseleleri nefiy ve inkâr etmektir. Bu nefiy ise, Birinci Meselede beyan ettiğimiz gibi, hiçbir cihetle ispat edilmez. Belki kâinatı ihâta edecek ve âhireti görecek ve hadsiz zamanın her tarafını temaşâ edecek bir nazar lâzımdır, tâ o gibi nefiyler ispat edilebilsin."(1)

Üstad Hazretleri burada inkar manasında olan nefyi iki kısma ayırıyor. Birisi ispat edilebilir inkar, diğeri ise ispat edilemez inkardır.

İspat edilebilir nefiy ve inkarda, inkarcı özel bir makamdan özel bir cihetten meseleye bakıyor ve o noktada baktığı şeyi görmüyor ise inkar edip yok diyor.

Mesela, bir adama denilse dünyada ananas diye bir meyve var, adam ananasın yetişmediği bir iklimde ananası arasa tarasa bulamazsa, yok deyip inkar ediyor. Halbuki diğer iklimlere baksa görecek. Ama adam kendi ikliminden başka mekan tanımadığı için, bu adama ananası kabul ettirmek mümkün değildir. Bu adamın inkarı kuru inattır, hükümsüzdür, ilmi değildir. Bu yüzden bu adamla uğraşmaya değmez. Adamın "bu iklimde ananas yoktur" demesi doğru olduğu için, Üstad Hazretleri bu inkara ispat edilebilir inkar demiştir. Çünkü belli bir alanla sınırlıdır.

Ama ispat edilmesi mümkün olamayan inkarda ise, kişi özel bir makamdan, özel bir yönden değil, umumi ve genel olarak inkar ediyor. Yani "Ananas dünyanın hiçbir yerinde yoktur." diye iddia ediyor. Halbuki bunu demek için bütün dünyayı arayıp taraması gerekir ki, öyle ispat edebilsin. Bu da imkan dahilinde değildir. Muson iklimine gitse ananası görecek. Bu ikinci adamın inkarı ispat edilebilir bir inkar değildir.

Haşa, "Allah ve ahiret yok." diyen bir adamın, Allah’a ve ahirete işaret eden sayısız delilleri tek tek çürütüp, sonra bütün kainatı dolaşarak kendi inkarına delil ve ispatlar bulması gerekir ki, bu muhal derecesinde bir imkansızlıktır.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

MEKKE
MERAK ETTİGİM BİR KONU İDİ. HHEPİNİZDEN ALLAH RAZI OLSUN...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...