"Duygu", "Kuvve", "Meleke" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Duygu: İnsanın maddî ve manevî hislerinin tamamıdır. Ruh, akıl, kalp, vicdan, muhabbet, korku bunlardan bazılarıdır.

Kuvve: Kuvve; salahiyet, iktidar, güç, fikir, niyet, duygu ve meleke gibi manalara gelir.

Fiile ve amele müsait olan kabiliyet demektir. Şimdiki tabirle tatbike dökülmemiş, fiiliyata geçmemiş potansiyel kabiliyetler manasına geliyor.

Meleke: Tekrar tekrar yapılan bir iş veya tecrübeden sonra hâsıl olan bilgi ve maharet; o şey üstünde elde edilen üstün kabiliyet ve uzmanlık demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...