"Ecnebiler bu cemiyyet-i ahlakiyye ve mürşidaneyi istihsan etmeleri gerektir... İttihad-ı Muhammedî (asm) onların vahşetine karşı taassub ve husumet göstermeğe mecbur idi." Cem'iyet-i ahlakiye ve mürşidane iken, nasıl taassup ve husumet göstermiş?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İleride tavaif-i mülük temelleri hükmünde olan anasır-ı muhtelife kulüplerinin ittihadının temeli ve nokta-i istinadımızın esası olan 'İttihad-ı Muhammedî'den anasır-ı gayr-ı müslime tevahhuş etmesinler. Zira mesleğimiz sırf ahlaki ve dinî olduğundan, onlara faide-i azimeden başka zarar vermez."

"Hemde ecnebiler bu cemiyyet-i ahlakiyye ve mürşidaneyi istihsan etmeleri gerektir. Zira eski zamanda ecnebiler vahşi olduklarından İttihad-ı Muhammedî (asm) onların vahşetine karşı taassub ve husumet göstermeğe mecbur idi. Şimdi onların medenileşmeleri ile o mahzur zail olmuştur. Zira din noktasında medenilere galebe ikna iledir."(1)

“İttihad-ı Muhammedî” terimi insanları ayrıştırmaya götüren siyasi, kavmi ve pragmatist (menfaati esas alan) bir oluşum değildir. Aksine maddi ve manevi anlamda insanların büyük çoğunluğuna fayda getirecek ahlaki ve dinî bir oluşumdur. Bu oluşuma ancak vahşi ve art niyetli zalimler karşı çıkabilir.

Eski zamanda ecnebiler yani Batı medeniyetinin özünü teşkil eden Avrupa vahşi idi. İslam âlemi de onların bu vahşetine karşı mecburen düşmanlıkla cevap vermek zorunda kalıyorlardı Haçlı seferleri bunun en güzel ve en somut örneğidir. Haçlı seferlerinin travması hâlen İslam âleminde izlerini taşır.

Lakin ecnebiler yani Batı medeniyeti aydınlanma, Rönesans, reform, sanayi devrimi gibi süreçlerle terakki edip medeni bir seviyeye gelmişlerdir. Dolayısı ile onlara husumet, şiddet ve kaba kuvvetle galebe etmek artık mümkün değildir. Üstadımızın da ifade ettiği gibi “Din noktasında medenilere galebe ikna iledir.”

İlim, ikna, medeni refleksler bu çağın gereği ve silahı haline gelmişlerdir. Eski zamanın kılıç sallama ve nara atma dönemleri bu zamanda işe yaramıyor.

1) bk. Asar-ı Bediiyye, Makaleler, 9. Makale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...