"Ecnebîlerden alınan maddî bilgiler, san'at ve terakkiyâta ait ise, lâzımdır. Sefahete dâir ise muzırdır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Maddî bilgi ifadesi, fen ve tekniğe dair bilgiler demek olur. Zaten, manevî sahada ecnebiler fakir ve perişandırlar. Onlara hak ve hakikati öğretmekle yardımlarına koşmak Müslümanlara düşen bir insanlık vazifesidir.

Fen ve tekniğin insanlık menfaatine kullanılması, bir nevi sadakadır ve salih amel içine dâhildir. Yabancılardan öğrenilen sefahate dair bilgiler ise, hem maddî hem manevî zarardan başka bir şey değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...