"Evet, bir misâfir, ev sâhibinin iznine ve rızâsına muvafık olmayacak derecede, yemeklerde ve sâir şeylerde isrâf edemez." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ’lem Eyyühe’l-Azîz! Cenab-ı Hakk'ın sana in'am ettiği vücud ile vücuda lâzım olan şeyler, temlik suretiyle değildir. Yâni, senin mülkün ve malın olup istediğin gibi tasarruf etmek için verilmemiştir. Ancak o gibi nîmetlerde, Allah'ın rızâsına muvafık tasarruf edilebilir."

Temel bir kaide vardır: Mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder.

Biz Allah’ın mülküyüz, bizde dilediği gibi tasarruf edebilir. Sıhhat verdiği gibi hastalık da verebilir; izzeti tattırdığı gibi zillete de düşürebilir.

Üstat Hazretleri “İnni lestü malikî” “Ben kendime malik değilim” buyuruyor. Biz ne vücudumuza ne de ona lazım olan şeylere hakiki malik olabiliriz.

Biz kendimize hakiki malik olmadığımıza göre, kendimizde dilediğimiz gibi tasarruf edemeyiz. Hayatımıza son veremeyiz, zira hayat bizim değildir. Bir organımızı kesemeyiz, çünkü o bizim zâtî malımız değildir. Bize verilen her şey emanet olduğuna göre, bütün bunlarda, ancak, Allah'ın rızasına uygun olarak tasarruf edilebilir.

"Evet, bir misâfir, ev sâhibinin iznine ve rızâsına muvafık olmayacak derecede, yemeklerde ve sâir şeylerde isrâf edemez."(1)

“Sâir şeyler” ifadesi, israfın sadece yemekler için değil, bize emanet olarak verilen bütün maddî ve manevî varlıklarımız için de söz konusu olduğu dersini veriyor. Bu ise bize şu hadis-i şerifi hatırlatıyor:

“İki büyük nimet zarara uğratılıyor; sıhhat ve boş zaman.”(2)

Zamanımızı haramlarda geçirmek cezayı gerektiren büyük bir suç olduğu gibi, boşuna harcamak da o büyük sermayeyi israf etmek ve böylece çok büyük kârlardan mahrum kalmaktır. Şu hadis-i şerif de bu konuda mühim bir ikazdır:

“Kişinin malayâniyatı terk etmesi İslâmiyetinin kemâlindendir.”(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Zeylü'l-Hubab.
(2) bk. Buhârî, Rikak 1. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 1; İbni Mâce, Zühd 15.
(3) bk. Tirmizî, Zühd 11. Ayrıca bk. İbni Mâce, Fiten 12.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...