"Eğer bu haklı derdimi ve ehemmiyetli hakkımı bu mercilere dinlettiremezsem, bu hayata veda etmek bana vâcip olur." İzah eder misiniz, intihar etmek manası mı var?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mahkeme-i Temyizden dâvâmızı nakz yerine tasdik geldiği takdirde, Heyet-i Vekileye ve hem Meclis-i Meb’usana, hem Dâhiliye Vekâletine ve hem Adliye Nezaretine vermek üzere, dâvâmızı tashih münasebetiyle yazılmış bir lâyihadır. Eğer bu haklı derdimi ve ehemmiyetli hakkımı bu mercilere dinlettiremezsem, bu hayata veda etmek bana vâcip olur. Çünkü, sükûtumla şahsî bir hakkımla beraber, binler muhterem hukuk zâyi olur."(1)

İntiharın haram olduğu çok açık bir hakikat iken, Üstad'ın buna vacip demesi elbette düşünülemez. Dolayısı ile bu cümleyi "vazife zorunluluğu" şeklinde tevil etmek gerekiyor. Yani "Zorunlu olan vazifemi yerine getiremez isem yaşamamın bir anlamı kalmaz ve ölümü dua şeklinde istemek bana vacip olur." deniliyor.

Ayrıca intihar genelde iman zafiyetinden ve dünyevi amaçlar için düşünülür, uhrevi kaygılar ile intiharı düşünmek tutarsızlık olur. Üstadımızın tek derdi ahiret olduğu için intiharı düşünmesi ve bunu dillendirmesi kabil değildir.

(1) bk. Şualar, On Dördüncü şua, Haşiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...