"Eğer bu haklı derdimi ve ehemmiyetli hakkımı bu mercilere dinlettiremezsem, bu hayata veda etmek bana vâcip olur." İzah eder misiniz, intihar etmek manası mı var?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mahkeme-i Temyizden dâvâmızı nakz yerine tasdik geldiği takdirde, Heyet-i Vekileye ve hem Meclis-i Meb’usana, hem Dâhiliye Vekâletine ve hem Adliye Nezaretine vermek üzere, dâvâmızı tashih münasebetiyle yazılmış bir lâyihadır. Eğer bu haklı derdimi ve ehemmiyetli hakkımı bu mercilere dinlettiremezsem, bu hayata veda etmek bana vâcip olur. Çünkü, sükûtumla şahsî bir hakkımla beraber, binler muhterem hukuk zâyi olur."(1)

İntiharın haram olduğu çok açık bir hakikat iken, Üstad'ın buna vacip demesi elbette düşünülemez. Dolayısı ile bu cümleyi "vazife mecburiyeti" şeklinde tevil etmek gerekiyor. Yani "Mecburi olan vazifemi yerine getiremez isem yaşamamın bir manası kalmaz ve ölümü dua şeklinde istemek bana vacip olur" deniliyor.

Ayrıca intihar, ekseriyetle iman zafiyetinden ve dünyevî sıkıntılardan meydana geliyor. Uhrevi endişelerle kimse intihar etmez. Üstadımızın tek derdi ahiret olduğu için, intiharı düşünmesi ve bunu dillendirmesi kabil değildir.

(1) bk. Şualar, On Dördüncü şua, Haşiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...