"Telâhuktan neşet eden tenevvür-ü efkârla toprağa benzeyen evham ve hayalâtı..." Neden evham toprağa benzetilmiş olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"...Görülmüyor mu ki: Telâhuktan neşet eden tenevvür-ü efkârla toprağa benzeyen evham ve hayalâtı, hakaik-i İslâmiyenin omuzu üzerinden hafifleştirmiştir. Bu hal gösteriyor ki, nücûm-u semâ-yı hidayet olan o hakaik tamamen inkişaf ve tele’lü’ ve lem’a-nisar olacaktır."(1)

Evet, fikirlerilerin birleşmesi ve birbirlerine yardımcı olmasıyla zihinler nuranileşmiş, böylece toprak gibi kesif ve katı olan hayalleri ve evhamları İslamiyet'in omuzlarından silkelemiştir. Bu hâl gösteriyor ki, hidayet semasının yıldızları olan o hakikatler ve İslami gerçekler bundan sonra tamamen ortaya çıkacak, parlayacak ve etrafını nurlandıracaktır.

Toprak, katı ve kesif bir örtüdür. Yani altındaki suları ve madenleri örten kesif bir örtüdür. Hatta madenlere ulaşmakta önemli ve masraflı bir engeldir. İnsanlar bu engeli aşmak için çok çaba ve masraf yapıyor ve öyle madenlere ve sulara ulaşıyor.

Evham ve kuruntu da hakikatlerin bir örtüsü ve kesif bir perdesi hükmündedir. Aklın hakikatlere ulaşmasında daima bir mani ve engeldir. Çok insanlar imanını bu kesif evham perdesi yüzünden kaybediyor.

Yani toprak ve evham örtü olmak noktasından birbirlerine benziyorlar. Bu yüzden Üstad Hazretleri, evhamı toprağa benzetiyor.

(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale / Unsuru'i-Belagat.

İlgili ders videosu için tıklayınız:
Prof. Dr. Şadi Eren, Muhakemat Dersleri (9.Bölüm)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...