"Eğer çendan o dibacelerde şu san´at-ı belâgat çok dakik ve latif olmazsa da; fakat ondaki beraat-ül istihlal, bu hakikata bir beraat-ül istihlaldir..." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eğer istersen ulûm-u âliyenin ( اۤلِيَه ) kitablarının dibacelerine bak. Eğer çendan o dibacelerde şu san´at-ı belâgat çok dakik ve latif olmazsa da; fakat ondaki beraat-ül istihlal, bu hakikata bir beraat-ül istihlaldir."(1)

Beraat-ül istihlal: Bir eserin içindekilerini güzel bir başlangıçla baş tarafında anlatmak demektir. Alet ilimlerinin dipnotlarındaki izah ve şerhler buna güzel bir örnektir. Belki bu ilmi ve açıklayıcı dipnotlar belagat ve sanat noktasından ince ve latif olmayabilirler, lakin onların güzel ve açıklayıcı halleri güzel bir nümunedir.

Bu gibi ilmi dipnotlar ve şerhler metne giren yanlışlıkları ve hataları ayıklayan ya da aslına döndüren birer muhteva redaktörleri gibidirler. Klasik İslami kaynaklara yapılan ilmi şerh ve izahlara bu nazarla bakabiliriz.

(1) bk. Muhakemat, Unsuru'l-Belagat, On İkinci Mesele

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...