"Eğer mümkinat cihetinden cüz´i fikriyle, müşteri nazarıyla bakarsa, zaif bir vehim bile onun nazarında bir dağ gibi olur." cümlesinde, müşteri nazarıyla kelimesi ile ne denilmek isteniyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki “müşteri nazarı” tabiri, dikkatlice ve etraflıca bakmak ve fikrin bir şey üstünde hareket edip tefekkür etmesi anlamındadır.

Mesela küfür ve inkar, insan zihninin, üstünde düşünüp, bizzat bütün yönlerini inceleyerek ve kabul ederek inandığı bir olgu değildir. Yani kafirin fikir ve aklı, küfür üstünde hareket etmiyor. Bir cihetle müşteri nazarı ile bakmıyor, incelemiyor. Küfür, kafir için, sadece kendini aldatmak ve kandırmak sadedinde ürettiği bahane ve sebeplerdir.

Küfür ve inkar ya bir inattan ya bir önyargıdan ya bir cehaletten ya bir dikkatsizlik yüzünden, ya taassuptan, ya bir ihatasızlık ve geniş bakamamaktan gelen zorunlu bir kabulleniştir. Yoksa hiç kimse bilerek ve isteyerek, küfrü tercih ediyor değil, bazı sebeplerle, kendisini küfrün içinde buluyor ve bir daha da çıkamıyor.

İman ise akıl ve fikrin hareketinden ve düşünmesinden hasıl olan bir haldir. Yani mümin imanı kabul ederken, her cihetini ölçüp biçip öyle kabul ediyor ve etmelidir. Aksi taktirde, taklidi ve her zaman sarsılan bir imanı olur ki, maalesef günümüzde bu güzergahta seyreden insanların sayısı az değildir. Tahkiki imana sahip mümin, onun gerekçelerini makul ve kabul edilebilir, olduğunu gördüğü için imana geliyor. Allah’ın varlığına ve birliğine işaret eden sayısız delilleri görüyor ve okuyor, ondan sonra iman ediyor.

İman getirmek, fikrin hareket etmesi ve muhakemenin tahkikatı ile olan bir şeydir. İnsan, Allah’ı düşünmeden ve ona işaret eden delilleri görmeden iman edemez. Şöyle bir fark olabilir; avam insan Allah’ın varlığına işaret eden delillerin hepsini belki göremez, ama kendince basit ve herkes tarafından anlaşılabilecek delilleri görebilir ve fikrini ve imanını bu delile yaslayabilir. Bu herkese müyesser olabilecek bir halettir.

İman, müşteri nazarı ile bakmanın bir neticesi oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

arifavci
Eğer mümkinat cihetinden cüz’î fikriyle müşteri nazarıyla bakarsa, zayıf bir vehim bile onun nazarında bir dağ gibi olur.... ilgili yerde musteri nazari iman degil kufur uzerinde yogunlasmak anlaminda kullaniliyor.. siz iman ancak musteri nazari ile bakmanin neticesi diyosunuz, aciklik getirir misiniz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Hülâsa: Allah'ın sun'una, ef'âline, kelâmına, temsilâtına, üslûplarına, inâyet ve rububiyetini mülâhaza etmekle beraber, Allah'ın cânibinden bakmak lâzımdır. Bu bakış da, ancak nûr-u imanla olur. Bu itibarla, vehimler olsa bile, ancak örümcek ağının kıymet ve kuvvetinde olur. Eğer mümkinat cihetinden cüz'î fikriyle müşteri nazarıyla bakarsa, zayıf bir vehim bile onun nazarında bir dağ gibi olur. Cûdi Dağını gözün rüyetinden men eden sineğin kanadı gibi, zayıf, küçük bir vehim de hakikati onun gözünün görmesinden setreder.İşârâtü'l-İ'câz

Burada iki ön koşul var birisi mümkünat cihetinden diğeri de cüzi fikri ile deniliyor bu iki ön koşul müşteri nazarını körelten ön koşullar. Cevapta müşteri nazarı koşulsuz ve genel manası ile tarif ediliyor. Konu açısından düşünülürse müşteri nazarı burada olumsuz anlamda kullanılıyor. Ama genel ve koşulsuz olarak müşteri nazarı olumludur. Biz genel anlamda ifade ettiğimiz için cevap biraz soruya uygun düşmemiş bu noktada hakkınız var. Ama sorudan bağımsız olarak cevapta bir yanlışlık ve hata bulunmuyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...