"Allah’ın sun’una, ef’âline, kelâmına, temsilâtına, üslûplarına, inâyet ve rububiyetini mülâhaza etmekle beraber, Allah’ın cânibinden bakmak lâzımdır." cümlesini izah eder misiniz?

Soru Detayı

"Allah'ın sun'una, ef'aline, kelâmına, temsilatına, üslûblarına; inayet ve rububiyetini mülahaza etmekle beraber Allah'ın canibinden bakmak lâzımdır. Bu bakış da ancak nur-u imanla olur."
- Bu kısmı izah edebilir misiniz inşaAllah?
- 'Allah' ın canibinden bakmak lâzımdır' kısmında kastedilen nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah her şeyi bir anda yaratıp idare edebilir ve bunu yapabilmesi içinde sonsuz bir ilim, irade ve kudrete sahip olması gerekiyor. İnsan olaylara bu inanç ve bu iman penceresinden baktığında, yani Allah’ı sonsuz vasıfları ile kabullendiğinde, o muazzam fiilleri Allah’a vermekte bir zorluk bir sıkıntı çekmez.

Ama insan olaylara kendi açısından, yani aciz, fakir ve çaresiz cephesinden bakacak olursa, Allah’ı da kendi ile kıyas edeceği için o zaman o muazzam fiilleri Allah’a vermekte zorlanacaktır. Çünkü -haşa- Allah’ı da kendi gibi aciz, zayıf ve fakir olarak görecektir.

İman bize Allah’ı Allah gibi tarif ediyor ve o şekilde kabul etmemizi istiyor. Mesela, Allah tarafından bakıldığında bir canlıyı diriltmek ile bütün canlıları diriltmek eşit seviyede bir iştir; çünkü sonsuz kudret yanında daha ağır daha hafif kavramı yoktur. Ama insan açısından bir insanı yaratmak ile on insanı yaratmak arasında fark vardır. Bu durumda bütün canlıların mahşerde bir anda dirilmesi olayı, insan tarafından bakıldığında çok zor hatta imkansız, ama Allah tarafından bakıldığında çok basittir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...