Meyelan nedir; meyillerimizi nasıl iyiye kullanabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte şu meyelanlar, irade-i İlahiyeden gelen evâmir-i tekviniyenin tecellileridir, cilveleridir."(1)

Üstad Hazretlerinin bu harika ifadesi; meyillerin kaynağının ne olduğunu çok güzel bir şekilde izah ediyor. Yani meyelan, insan mahiyetine ilahi programla dercedilmiş bütün eğilim ve duyguların genel bir ifadesidir.

Üstad Hazretleri başka bir eserinde de şöyle buyuruyor:

"Ve keza, o kalbin öyle bir kabiliyeti vardır ki, bir harita veya bir fihriste gibi bütün âlemi temsil eder. Ve Vahid-i Ehad'den başka merkezinde bir şeyi kabul etmiyor. Ebedî, sermedî bir bekadan maada bir şeye razı olmuyor."

"İnsanın çekirdeği olan kalp, ubudiyet ve ihlas altında İslamiyetle iska edilmekle imanla intibaha gelirse, nurani, misali âlem-i emirden gelen emirle öyle bir şecere-i nurani olarak yeşillenir ki, onun cismani âlemine ruh olur. Eğer o kalb çekirdeği böyle bir terbiye görmezse, kuru bir çekirdek kalarak nura inkılâp edinceye kadar ateşle yanması lazımdır."(2)

Meyillerin merkezi kalp olduğu için, kalbin eğitilmesi meyillerin eğitilmesi manasına geliyor. Kalbin ıslah edilip terbiye edilmesi ise; ancak iman, marifet, ibadet, ihlas ile mümkündür.

Dipnotlar:

1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Nokta.

2) bk. age., Habbe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...