"Evet, her bir nevi mahlûkatta, belki her bir fertte tasarruf eden öyle bir kuvvet ve kudret hissediliyor ki..." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın sonsuz kudret ve kuvveti, bütün mahlûkatın ve türlerinin üstünde öyle parlak ve mükemmel bir şekilde tecelli ile kendini izhar ve ilan ediyor ki, bunu gören bir insanın, böyle bir zata şirk koşması, şerik yapması, yardımcı tahayyül etmesi nasıl mümkün olabilir?

Mesela, gökyüzündeki o sayısız yıldız ve galaksiler, Allah’ın kudret elinde basit bir çakıl taşı gibi kalıyor. Gökyüzünde parlayan bu hakikati gören adam nasıl olur da Allah’ın bu sonsuz kudret ve kuvvetine şerik isnad edebilir? Allah’ın sonsuz kudret ve kuvveti bütün kâinatı ihata edip kuşattığı için, kâinatın hiçbir yerinde ve köşesinde şirke bir mahal kalmamıştır. Yani atomdan ta galaksilere kadar her şey O’nun kudret ve kuvvetinin tasarrufundadır. Şirk ve şerik asla ve kat’a mümkün değildir.

İnsanın elinde sadece cüz’î bir iradesi vardır; elinden gelen sadece tercihtir. Yani insan iradesi ile talep eder, Allah da sonsuz kudreti ile o talebi yaratır. Yoksa insan iradesinin bir şeyi icad etmesi mümkün değildir.

"Her bir nevi mahlûkta" ifadesi ise, Allah’ın sonsuz kudret ve kuvvetinin her varlık üzerinde kendini izhar ve ilan etmesi demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...