"Evet, her bir nevi mahlûkatta, belki her bir fertte tasarruf eden öyle bir kuvvet ve kudret hissediliyor ki..." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada hissedilen kuvvet ve kudret, mahlukat ve türlerin kendinde değil, üstündedir. Yani Allah’ın kudret ve kuvveti, mahlukatın ve türlerinin üstünde öyle parlak ve mükemmel bir şekilde tecelli ile kendini izhar ve ilan ediyor ki, insan, bu ilan ve izharları gördükten sonra böyle bir kudret ve kuvvet sahibi zata şirk ve yardımcı tahayyül etmemesi gerekir, denmek isteniyor.

Mesela, gökyüzündeki o dev gibi yıldız ve galaksiler, Allah’ın kudret elinde basit bir çakıl taşı gibi kalıyor. Gökyüzünde parlayan bu hakikati gören adam nasıl olur da Allah’ın bu sonsuz kudret ve kuvvetine şerik ve ortaklar isnat edebilir. Allah’ın sonsuz kudret ve kuvveti bütün kainatı sarmalayıp kuşattığı için, kainatın hiçbir yerinde ve köşesinde şirke bir mahal kalmamıştır. Yani atomdan ta galaksilere kadar her şey onun kudret ve kuvvetinin tasarrufundadır. Şirk ve ortaklık asla ve kata mümkün ve cari değildir.

İnsanın elinde sadece cüzi bir iradesi vardır. Bu da icat ve yaratmaya kabil değil, sadece tercihe mahal bir şeydir. Yani insan iradesi ile talep eder, Allah’da sonsuz kudreti ile o talebi yarattır. Yoksa insan iradesinin yaratmaya kabiliyeti ve takati yoktur.

"Her bir nevi mahlukta" ifadesinde ise, Allah’ın sonsuz kudret ve kuvvetinin her tür mahluk üzerinde kendini izhar ve ilan etmesi anlamındadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...