"Eğer tabedilse, herkes kolayca elde ettiği için, kemal-i merakla ona çalışamaz" ne demektir?

Soru Detayı

- Burada; matbuat kolaylık sağlayacak ama herkes kendi yazısıyla neşretsin, kolaylığa başvurmasın, yoksa zararı olur mu demek istiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız burada "neşir hizmetini zorlaştırınız", demiyor. Zor olan hizmetin faydalılık, rahmet ve mükafat boyutunu hatırlatarak motive ediyor. O zamanda, matbaa bulup kolayca külliyat bastırmak imkan açısından çok zordu ve bu imkansızlıklar yüzünden herkes el yazısı ile çoğaltmak mecburiyetinde idi.

Daha sonra teksir makinası ele geçince Üstadımız buna çok sevinerek şöyle diyor:

"...sekiz yüz sahifeyi bin beş yüz nüshaya ve bir milyon sahifelere çıkaran o makine, elbette gaybdan imdadımıza gelmiş Nurcu ve bin kalemli bir kâtibdir. Onun için bazı sahifeleri sönük çıksa, zarar yoktur. Parlak kısmı, bize şimdilik yeter. İyi okunmayan kısmı ayrı yapılsın; sonra elmas kalemliler, her biri bir-iki nüshayı ıslah etsin."(1)

Demek Üstad, zor yollarla neşir hizmetini şart koşmuyor. O zamanlar, matbaacılar bastırmaktan korktukları için, cemaatin nabzını böyle tutuyor. Lider her şartta her durumda takipçilerini motive etmesini bilendir. Üstadımızın yaptığı da budur. Yoksa işlerin hızlı ve kolay yolla yapılmasını hep teşvik etmiştir. Matbaalar basmaya başlayınca Üstadımız âdeta bayram yapmıştır.

(1) bk. Emidağ Lahikası-I, 127. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...