"Kitab-ı Mübin'in düsturlarını bilmeyerek imtisal eder." ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, Fâtır-ı Hakîm, Kitab-ı Mübin'in düsturlarını gayet güzel bir surette ve muhtasar bir tarzda ve has bir lezzette ve mahsus bir ihtiyaçla icmal edip derc eder. Her şey öyle has bir lezzet ve mahsus bir ihtiyaçla amel etse, o Kitab-ı Mübin'in düsturlarını bilmeyerek imtisal eder."

"Mesela, hortumlu sivrisinek dünyaya geldiği dakikada hanesinden çıkar, durmayarak insanın yüzüne hücum eder, uzun asasıyla vurur, abıhayat fışkırtır, içer. Hücumdan kaçmakta, erkân-ı harp gibi maharet gösterir. Acaba bu küçük, tecrübesiz, yeni dünyaya gelen mahluka bu sanatı ve bu fenn-i harbi ve su çıkarmak sanatını kim öğretmiş? Ve nerede öğrenmiş?"

"Ben, yani bu biçare Said, itiraf ediyorum ki, eğer ben o hortumlu sineğin yerinde olsaydım, bu san’atı, bu kerrüfer harbini ve su çıkarmak hizmetini, çok uzun dersler ve çok müteaddit tecrübelerle ancak öğrenebilirdim." (Lem'alar, On Yedinci Lem'a, Sekizinci Nota.)

Varlıklar, kendilerinin biçilmiş ve ölçülmüş bir planın parçaları olduğunu bilmeden hareket ediyorlar. Mesela, insan bedeninde çalışan bir zerre, bedenin bütün sistemini ve nizamını bilip adımını ona göre atıyor değildir. Onlar kaderin plan ve programı tarafından sevk edilip, vazifelendiriliyorlar. Yani her şey adımını kâinattaki İlâhî kudretin defteri olan Kitab-ı Mübine göre atıyor, ama bundan da haberleri yoktur.

Eşyanın, Kitab-ı Mübin'e, bilmeden ve irade etmeden şuursuz bir şekilde itaat ve imtisal etmesi; sonsuz bir ilmi, mutlak bir iradeyi ve nihayetsiz bir kudreti ilan ve ispat ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...