"Eğer yalnız Ona (Allah'a) abd olsan, bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın." Burada "abd" yerine "abid" kullanılsaydı daha münasip olurdu kanaatindeyim, bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Abid” kavramı Allah’a ibadet edeni de Allah’tan başkalarına ibadet edeni de ifade ediyor. Ve aynı zamanda çoğul anlamına da geliyor.

Oysa "Eğer yalnız Ona (Allah'a) abd olsan, bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkaf etsen, aciz mahlukata zelil bir abd olursun." bu cümlede abd kelimesi tekil kullanılıyor ve bu mana “sen / olsan” kelimesi ile teyit ediliyor. Ve her iki sıfata yani müspet ve menfi manaya ayrı cümleler kullanılarak değiniliyor.

Şayet “abid" kelimesi kullanılmış olsa idi, cümlenin yapısına uygun düşmezdi. Şöyle olurdu;

"Eğer yalnız Ona (Allah'a) abid/kullar olsan, bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkaf etsen, aciz mahlukata zelil bir abid/kullar olursun."(1)

Şunu da dikkatten kaçırmayalım, bu cümle Türkçe dil kaidesine göre yazılmış bir cümledir. Arapça gramer ile değerlendirmek yanlış olur.

(1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...