"Ehl-i dalâlet, Risale-i Nur’un elmas kılıçlarına mukabele edemedikleri için, şakirtleri içinde, derd-i maişet cihetinden ve bahar mevsimi gafletinden istifade ederek,.." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ehl-i dalâlet, Risale-i Nur'un elmas kılıçlarına mukabele edemedikleri için, şakirtleri içinde, derd-i maişet cihetinden ve bahar mevsimi gafletinden istifade ederek, meşrepler veya hissiyatları muhalefetinden zayıf damarları bulup, şakirtleri içindeki tesanüdü sarsmak istediklerini hissettim ve anladım. Sakın, çok dikkat ediniz, içinize bir mübayenet düşmesin. İnsan hatâdan hâli olamaz; fakat tövbe kapısı açıktır."(1)

Ehl-i dalalet, derd-i maişeti ya da bahar mevsiminden gelen rehaveti tertip ediyor değiller; böyle bir şeye zaten güçleri yetmez. Bunlar sadece bu faktörlerden istifade ediyorlar. Yani maişet ve rehavet ile sersemleşmiş birisini iman hizmetinden alıkoymak ya da aklını çelmek daha kolaydır. Ehl-i dalalet bu menfi zeminden istifade ediyor. Zira ehl-i dalaletin vazifesi ehl-i imanı yoldan çıkarmaktır. Bu kainatın değişmez bir kanunudur.

Mesela bir boksör rakibinde zafiyet oluşturamaz oluşturmaya kalksa diskalifiye olur, ama var olan zafiyetten istifade eder. Onu zafiyetten yakalayıp mağlup etmek ister bu da hakkıdır. O zaman rakibe zafiyet vermemek gerekir. Ehl-i iman ehl-i dalalete karşı mukavim ve metin olmalıdır. Ona zafiyetini kullandırtmamalıdır.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 149. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...